A klíma etikája, mint beszélgetési téma a koppenhágai konferencián

A klímaváltozás etikája a beszélgetésekben egyre fontosabb szerepet kap az ENSZ Klímakonferenciáján – mondták a bahá’í delegáció tagjai.

“Többé már nem csak egy kis csoport beszél az ügy morális és etikai vonatkozásairól – ezek a gondolatok a koppenhágai tanácskozások részévé válnak” – mondta Duncan Hanks, a Kanadai Bahá’í Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség igazgatója.
“Ezt az emelvényről és a folyosóról is halljuk, valamint látjuk az olyan feliratokon, mint ’Klíma igazságosságot most’ “.

Peter Adriance, egy másik bahá’í delegátus azt mondta, hogy az etikára és igazságosságra helyezett hangsúly sok résztvevőnek segített felismerni Koppenhágában, hogy a klímaváltozást a hazai politizálás keretein belül nem lehet megoldani.

“A helyi, nemzeti és nemzetközi szintek nagymértékben össze vannak fonódva a klímával kapcsolatban” – mondta. “Ha egy ország képviselője azt mondja: ’Nem fogok intézkedéseket hozni a széndioxid kibocsátás csökkentésére, mert az hátrányos a gazdaságra’, akkor egyre több ember teszi fel a logikus kérdést: ’Akkor ez azt jelenti, hogy nincs kötelezettsége az ország határán kívül?’ Így a klíma etikájáról folyó tanácskozás a nemzetek egymás iránti, nemzetközi kötelezettségeire hívja fel a figyelmet.”

20 főből álló küldöttség képviselte a Bahá’í Nemzetközi Közösséget, mely nem-kormányzati szervezetként vesz részt az ENSZ munkájában.

Tahirih Naylor, az ENSZ bahá’í képviselője azt mondta, hogy a klímakonferencia alatt felmerülő sok nehézség rávilágított a nemzetközi együttműködés szükségességére a környezet védelme érdekében.

“A klímaváltozással való küzdelem az egész emberiség jóléte iránti törődést kíván, az énközpontú nacionalizmus helyett” – mondta. “A tudományos eredményeket nem szabadna felhasználni politikai célokra. Bármilyen egyet nem értés lesz a klímaváltozás okain, világos, hogy környezetünk védelmére nem csak technikai és gazdasági szemszögből kell tekinteni, hanem mint morális és etikai kihívásra az egész világ számára.”

“Mi úgy lájuk, hogy a klíma igazságosság keresése nem versengés a véges erőforrásokért, hanem része annak a kibontakozó folyamatnak, mely a nemzetek közötti egység magasabb szintjére emel.”

Ajánlott tartalom

Gyalogosbarát fejlesztési tervet készített három bécsi kerület

Szélesebb járdák, több zöld, nagyobb biztonság – három bécsi kerület átfogó fejlesztési tervet készített a gyaloglás ösztönzésére.