Biogáz-tisztítótelep Kaposváron

Biogáz-tisztító berendezéssel bővül a kaposvári biogáz fejlesztő megújuló energiákat felhasználó projektje.

Hazánk egyetlen működő cukorgyára, a Kaposvári Cukorgyár szakemberei célul tűzték ki, hogy néhány éven külső energiaigény felhasználása nélkül végzik a termelést. A célkitűzések megvalósítására létrehozott projektcég, a Biogáz Fejlesztő Nonprofit Kft. több ütemben megépítette a melléktermékek és zöldhulladékok feldolgozására használt telephelyét. A projekt újabb elemeként biogáz-tisztítótelep megépítését kezdték el. A megújuló energiákat hasznosító beruházás összköltsége meghaladja az egymilliárd forintot, amelyből több mint 500 millió forint uniós támogatás.

A Magyar Cukor Zrt. (MC) a kaposvári Cukorgyár területén 2007-ben helyezte üzembe két – teljes mértékben saját kutatások alapján kifejlesztett – egyenként 12 000 m3 térfogatú biogáz-reaktorát. A termelésbe lépett berendezésekkel szerzett nagyüzemi tapasztalatokra alapozva a stratégiai cél elérésére az MC további, egymástól független három projekt megvalósítását határozta el. A fejlesztések lebonyolítására, majd üzemeltetésére az MC Zrt. és tulajdonosai létrehozták a Biogáz Fejlesztő Kft-t (BF) mint projektcéget. A vállalat céljait támogatja az Európai Unió is, a fermentorok megépítését követően a BF sikeresen pályázott a biogáz-tisztítóberendezés megvalósítására. A beruházás keretében egy nagy kapacitású tisztítóblokk épül, amely a nyers biogázt dolgozza fel, és alakítja át a földgázhálózatba bekapcsolható biometánná.

A projekt megvalósítási költsége 1 006 900 000 forint, amelynek felét, 503 450 000 forintot a KEOP 4.10.0/C/12 pályázaton elnyert EU-támogatás biztosítja. A kampányon kívüli időszakban (január–augusztus hónapok) előállított biometán mennyisége 5 millió m3.

Ajánlott tartalom

Az ingyen energiát hozhatja el a hullámerőmű?

A finn AW-Energy a hullámok erejét hasznosítaná Waveroller technológiájával.