Csökkent a lakosság kiszolgáltatottsága – Bevált az egységes szabályozás a távhőszektorban

Két évvel ezelőtt, 2011. április 15-én lépett hatályba az új távhőszabályozási rendszer, amely lehetővé tette a szektor egységes szabályozását és felügyeletét, megteremtve a távhőtermelés és a távhőszolgáltatás helyi érdekektől független árszabályozásának és ellenőrzésének lehetőségét.

A Magyar Energia Hivatal két éves felügyeleti tevékenysége nyomán közel 650 ezer háztartásban csökkent a lakosság kiszolgáltatottsága, és vált szabályozhatóbbá a közüzemi költségek változása. A távhőszektor egységes szabályozása teszi lehetővé a rezsicsökkentés megvalósítását.

A távhő szektor felügyelete 2011. április 15-ig megosztott volt; a villamos energiával kapcsoltan hőt termelő berendezésekre a Magyar Energia Hivatal, míg a kazánok és a távhőszolgáltatók működésére az önkormányzatok adták ki az engedélyeket. A széttagolt felügyeleti rendszer miatt a távhővel ellátott mintegy 100 településen eltérő módon zajlott a szektor szabályozása. Ezt a problémát oldotta fel a távhőtörvény módosítása, ami a Hivatal hatáskörébe vonta az összes szolgáltatói és távhőtermelői működési engedély kiadását.

A távhőtörvény módosítását követően valamennyi kapcsolódó engedély kiadása, valamint a távhőárak előkészítése is a Hivatal feladatává vált. A távhőtermelők és távhőszolgáltatók, mint természetes monopóliumok nem minden esetben teljesítették a társadalmilag optimális működés kritériumait. Esetenként a távhőárak megállapítása nem a fogyasztói érdekek megfelelő figyelembevételével zajlott. A központi szabályozás bevezetésével elkerülhetővé váltak a korábbi, termelői monopolhelyzetből származó anomáliák, a távhőárak előkészítését immár egységes módszertan alapján végzi a Hivatal. A Hivatal távhőszektort érintő feladatainak bővülése lehetővé tette a szektor egységes szabályozását és felügyeletét, a távhőtermelés és a távhőszolgáltatás független ellenőrzését, ami tovább erősíti a szolgáltatók kiszámítható működését, a lakossági és intézményi fogyasztók ellátásának biztonságát.

A 2013. április 4-én megalakult Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogelődjének tevékenységét folytatva arra törekszik, hogy a lakosságot csak a feltétlenül szükséges költségek terheljék, ezzel is biztosítva a tíz százalékos rezsicsökkentés következetes megvalósítását a távhőszektorban.

Ajánlott tartalom

Miért nem hasznosítják újra a napelemeket?

Az elhasznált napelemek jellemzően a hulladékok között végzik, ily módon járulva hozzá a környezetszennyezéshez.