Derekegyház a környezetvédelem mellett döntött

Derekegyház a környezetvédelem mellett döntött, amikor szennyvízkezelésének fejlesztését célzó projektjét elindította. A község lakóinak fontos, hogy mindennapi életükkel hozzájáruljanak a környezet állapotának megóvásához. De pontosan hogyan segíti a projekt ennek magvalósítását?

A korszerű és természetbarát szennyvíztisztítással csökkenthető élővizeink terhelése, és fokozott védelmet nyújthatunk ivóvízbázisainknak. Ehhez elengedhetetlen, hogy a településen keletkező összes kommunális szennyvizet összegyűjtsük és eljuttassuk a természetbarát technológiával működő tisztítóműbe.
A településen működő házi szikkasztók nem rendelkeznek megfelelő vízzáró tulajdonsággal, ezért a szennyvíz jelentős része elszivárog a talajba, talajvízbe, és – közvetve, vagy közvetlenül – a településen áthaladó élővizekbe is bejuthat. A kezeletlen szennyvíz számos baktérium és vírus (pl.: Hepatitis-B) melegágya lehet, ezért közegészségügyi szempontból is kockázatot jelent. Emellett a szikkasztók rendszeres időközönként történő ürítése fokozott odafigyelést igényel a lakosság részéről. A program célja az, hogy egy olyan, az Európai Unió előírásainak megfelelő rendszer működjön a településen, amely megbízhatóan, biztonságosan és a lakosság számára kényelmesen üzemel.
Ezt a célt 2010 októberétől egy újonnan kiépített gyűjtőrendszer és egy vegyszermentes, PMT-Biokorong technológiájú szennyvízkezelő-mű fogja teljesíteni.

A szennyvíz háztartásoktól történő összegyűjtése ún. gravitációs rendszerű csatornahálózattal történik majd, amelynek lényege, hogy a lakosságtól természetes eséssel jut el a szennyvíz abba a gyűjtőaknába, ahonnan nyomott vezeték továbbítja a tisztító műig. A nyomott vezeték kiépítését a sík domborzati viszonyok, valamint a település és a szennyvíztisztító-mű közötti nagy távolság indokolja. Mindezek ellenére nincs szükség magas karbantartási igényű gépészeti és elektromos vezetékekre, így alacsony működési költségű, valamint környezetkímélő lesz a rendszer üzemeltetése.

Az összegyűjtött szennyvízmennyiség megtisztítására Derekegyház a német PMT-Biokorong technológiát választotta. A technológia előnyei a könnyű telepíthetőség, a hagyományos tisztítóműveknél 40-60%-al olcsóbb beruházási költség, a kisebb üzemeltetési és karbantartási költségek. Emellett a rendszerhez kapcsoltan további lehetőségek tárulnak fel, mint például a kezelés eredményeként kapott tisztított víz elszikkasztása egy erre a célra telepített nyárfás telepen. A szennyvíziszapból képződött komposztot a mezőgazdaság használhatja fel talajjavításra. A technológia működése közben nem zajos a közelében nem érzékelhető bűzhatás, így a lakosok számára sem okoz majd kellemetlenséget.

Mivel természetes eljárás, ezért nem jelent többletterhelést a környezet számára, sőt az eddigi tapasztalatok alapján védett növény-, és állatfajoknak otthont biztosító természetes élőhelyek is kialakulhatnak közvetlen környezetében.
Az eljárás egyszerű, megbízható és könnyen a tájba illeszthető. További előnye, hogy a település növekedésével a technológia igény szerint további modulokkal bővíthető, kapacitása növelhető.
A hamarosan munkába álló rendszerrel a lakosság úgy járulhat hozzá a környezet állapotának megóvásához, hogy ezek anyagi terhe – azaz a szennyvízdíj – a kisebb működési díjak következtében alacsonyabb lesz számukra a hagyományos rendszerekkel működő közszolgáltatás díjához képest.

Ajánlott tartalom

Földgázprojektek helyett a lakóépületek korszerűsítését sürgeti a Greenpeace

A magyar társadalom és gazdaság számára előnyösebb lenne, ha az új földgázprojektre szánt pénzt a lakóépületek energetikai korszerűsítésére, energiaigényük csökkentésére és megújuló energiaforrások hasznosítására fordítanák - állítja a Greenpeace zöldszervezet tanulmánya alapján, amelynek összefoglalóját kedden küldték el az MTI-nek.