Kezdőlap / Rovatok / Zöldinfó / Környezetvédelem / Dunakeszi tőzeglápról Orbán Viktornak

Dunakeszi tőzeglápról Orbán Viktornak

A Fidesz egyik politikusának a dunakeszi láp ügye iránt megnyilvánuló érdeklődése és az országgyűlési kérdés ténye reményt ad számunkra, hogy levelünkkel nem hiába fordulunk Önhöz.

Tisztelt Elnök Úr!

Örömmel vettük a hírét, hogy Fehérvári Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője 2010. február 22-én kérdést intézett a parlamentben Kling István környezetvédelmi államtitkárhoz a dunakeszi lápterülettel kapcsolatban.

Az országos sajtó a közelmúltban több alkalommal is foglalkozott a dunakeszi tőzegláp elpusztítására irányuló tervekkel, a korrupció gyanúját is felvető hatósági eljárással, valamint a láp megmentésére irányuló civil összefogással. A széles körű társadalmi felháborodást kiváltó ügyben immáron rangos szervezetek is megszólaltak: nemrég a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya adott ki állásfoglalást, karácsony előtt pedig a Jövő Nemzedékek Ombudsmani Hivatala ismertette előzetes véleményét.

Az utóbbi dokumentum felhívja a figyelmet arra is, hogy nemcsak a természetvédelmi hatósági eljárás körül történtek szabálytalanságok, hanem Dunakeszi Város Önkormányzata is törvénysértő helyi rendeletet alkotott akkor, amikor belterületbe vonta, és a Gazdasági-Kereskedelmi-Szolgáltató Övezet részévé tette a láp területét, hiszen az a törvényszintű Országos Területrendezési Tervben és a Budapesti Agglomerációs Területrendezési Tervben is beépítésre nem szánt zónaként szerepel, amely a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét alkotja. Ebből következően Dunakeszi Önkormányzata jelen pillanatban alkotmánysértő állapotot tart fenn, amelynek felszámolására a Jövő Nemzedékek Ombudsmani Hivatala az Alkotmánybíróság segítségét kérte.

(Meg kell jegyeznünk, hogy Kecskeméthy Géza polgármester úr félrevezető módon hivatkozik a láp létét tagadó 2004-es bírósági döntésre, ugyanis a láp létének megállapítására nem is folyt korábban bírósági eljárás. Mindössze a láp jogi jelleg földhivatali bejegyzésének kérelmében talált formai hibát a bíróság, ezért törölte azt. Ez az eljárás a természeti védettség bejegyzésére vonatkozott, nem befolyásolta az Országos és a Budapesti Agglomerációs Területrendezési Terv érvényességét.)

A közelmúltban több civil szervezet nevében felhívtuk Dunakeszi képviselő-testületét, hogy vizsgálják felül korábbi döntésüket, és szüntessék meg a törvénysértő állapotot.  Legnagyobb sajnálatunkra semmiféle választ nem kaptunk, noha előzőleg Dióssi Csaba alpolgármester urat, a körzet fideszes képviselőjelöltjét külön is megszólítottuk.

Tisztelt Elnök Úr! A választók jelentős része a Fideszre a törvényes rend és a nemzeti érdekek elsődlegességének helyreállításáért küzdő politikai erőként tekint, amelyik a korrupció visszaszorítását kiemelt helyen kezeli. Bízunk abban, hogy a korábban írt levelünk figyelmen kívül hagyása nem jelenti azt, hogy a Fidesz a természeti értékek fenntartását másodlagos szempontként kezeli. Nem lenne jó üzenete annak sem, ha a törvényesség mellett minden nyilatkozatában kiálló Fidesz csak azért nem revideálna egy nyilvánvalóan hibás döntést, mert egyes politikusai részt vettek annak meghozatalában. Sokak számára riasztó lenne, ha egy multinacionális cég gátlástalan, minden értéket letipró törekvéseinek egyengetője szerepében tűnne fel az a párt, amelyik az ország kormányzására készül.

Az agglomerációs övezet rendkívüli módon ki van téve az ingatlanspekulációs törekvéseknek. Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzatoknak jól felkészülten és erős elhatározással kell védeni a települések hosszú távú érdekeit. Éppen ezért nyugtalanul szemléljük Dunakeszi Település-Szerkezeti Tervének előkészítés alatt álló módosítását, ugyanis a benne foglalt javaslatok elfogadása esetén újabb nagy kiterjedésű természetvédelmi területek beépítése előtt nyílik meg az út. Úgy véljük, nemcsak Dunakeszi, hanem Budapest érdekeit is az szolgálja, ha a zöldterületek megmaradnak, a települések nem válnak összefüggő szürke tömeggé Törökbálinttól Vácig. A Dunakeszi Sportrepülőtér és az Ön által is ismert, nagymúltú Versenyló Tréningtelep egykori és jelenlegi területének átsorolása ráadásul törvénysértő intézkedés is lenne, hiszen mindkettő része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A szóban forgó övezetmódosítások igen súlyos helyzetbe hozhatják Dunakeszi lakosságát, hiszen egy törvénysértő helyi rendelet visszavonása komoly kártérítési igényeket vethet fel.

Tisztelt Elnök Úr! Dunakeszi város képviselő-testületében a legerősebb frakció a Fideszé. Kérjük, hívja fel szervezetüket arra, hogy vonják vissza a tőzegláp területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatot, és rendeljenek el változtatási tilalmat a természetvédelmi vizsgálatok lezárultáig. Vizsgálják felül a Település-Szerkezeti Terv módosításában foglalt javaslatokat, és ne hozzanak ismételten olyan döntést, amely a zöldterületek csökkenését vonja magával.

Dunakeszi, 2010. március 01.

Filep Zoltán

Alag Lakóparkért Egyesület

Kertész Károly

Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány

Kriska György

biológus

Lányi András

Élőlánc Magyarországért

Lenkei Péter

Levegő Munkacsoport

Petró Gáborné

Dunaparti Környezetvédők Egyesülete

Sarkadi Márton

dunakeszi lakos

Ajánlott tartalom

Épületfelújítás: kezdjük a falnál. Kiszámoltuk!

Ha épületfelújítással szeretnénk energiatakarékossá tenni otthonunkat, először is át kell gondoljuk, mely épületszerkezetek korszerűsítésével juthatunk a kívánt eredményhez.