Ecopolis – konferencia a települések fenntartható fejlődéséről

Az önkormányzatok speciális helyzetükből és szerteágazó feladataikból következően meghatározó szerepet játszanak az egészséges környezet biztosításában, az állampolgárok életminőségének javításában, a környezeti követelményeknek a gazdaság működésében való figyelembevételében, a fenntartható fejlődés biztosításában és a környezeti politika helyi szintű alakításában.

Az Önkormányzati Törvény rendelkezéseiből adódóan mind a fővárosi és megyei, mind a települési önkormányzatoknak vannak kötelezően ellátandó környezeti politikai feladatai, azonban tevékenységük ennél sokkal szélesebb körű.
Az Ökobatta Fenntartható Fejlődésért Alapítvány rendezvénysorozatot indított azzal a céllal, hogy fórumot teremtsen az önkormányzatok vezető szakértőinek, a civil szervezetek munkatársainak, és biztosítsa a környezetvédelem területén dolgozó szakemberek, az önkormányzatok, a városok vonzáskörzetében működő vállalatok és gazdasági szervezetek szakembereinek tapasztalatcseréjét. A nagysikerű 2008-as konferencia nyomdokain haladva kerül megrendezésre Százhalombattán, 2010. szeptember 16-17. között az ECOPOLIS 2010 – II. Ökológia, Regionalitás, Vidékfejlesztés Workshop.

Fő témák: Fenntartható fejlődés – mit tehetnek az önkormányzatok; A környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás aktuális kérdései; Települési környezetvédelmi program és környezeti információs rendszer; Az önkormányzatok hatásköre a környezeti nevelés és tudatformálás terén; Lakosság – civil szervezetek – önkormányzat; a közösség részvétele a döntéshozatal folyamatában; Az ipari és szolgáltató üzemek valamint az önkormányzatok együttműködése a környezetvédelem terén; A szocialista iparvárosok napjainkban – 40 éves Százhalombatta;

Környezet és Energia Operatív Program;
A környezetbarát energetikai fejlesztések önkormányzati finanszírozása; Megújuló energiaforrások
A másfél napos konferencia előadói: Adamovics Orsolya Krisztina (Integrált szennyezés-megelőzés és -csökkentés – IPPC), Dr. Barna Orsolya (,,Zöld” szempontok az önkormányzati közbeszerzésekben), Bohoczky Ferenc (A megújuló energiaforrások magyarországi hasznosítása és a 2020-as EU elvárások teljesíthetősége), Gonczlik Tamás Kálmán (Települési környezetvédelmi program – Budapest példája), Herbert Ferenc (Villamos energia termelés napelemekkel Magyarországon), Dr. Kozma Huba Istvánné, Varga Csaba (A geotermikus energia hasznosítása, engedélyezési, megvalósítási lehetőségei), Dr. Nagy József, Vass Lajos (,,1 falu – 1 MW” közösségi biogáz, biometán, hidrogén alapú energianet építése), Oszvald Tamás (A földtani veszélyforrások megjelenése a településszerkezeti tervekben), Pribelszki Edina (A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szemléletformálás), Szabó Szilvia (Fenntartható fejlődés Magyarországon – a Környezet és Energia Operatív Program), Szántó Katalin (Fenntarthatóbbá váló települések: az ágazatokon átívelő integrált, térségi tervezés szükségességéről), Dr. Szigeti Cecília (Városok ökológiai lábnyom számítása), Dr. Teszár László (Önkormányzatokat érintő környezetvédelmi problémák a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa gyakorlatának tükrében), Tóth Nelli (Sikeres települési energetikai beruházások a fenntartható energia biztosítására Magyarországon), Varga Attila (A napkollektor alkalmazásának lehetőségei), Dr. Varga Sándor (Az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések az ÁSZ ellenőrzések tükrében), Véghely Tamás (Megújuló energiaforrások – Kezünkben a jövő!)

Ajánlott tartalom

Uniós és magyar támogatásból épül modern hulladéklerakó Kárpátalján

Évi 30 ezer tonna kapacitású szilárdhulladék-kezelő üzem épül meg 7,8 millió eurós (2,9 milliárd forint) költségvetésből, európai uniós forrás és magyar támogatás segítségével a kárpátaljai Makkosjánosiban, a program nyitórendezvényét kedden tartották Nyíregyházán.