Együtt az építőiparban dolgozók szakmai felkészültségéért

A Build Up Skills Hungary (BUSH) projekt első konferenciáját rendezték meg 2012. október 26-án Budapesten az építőipari és szakoktatási intézmények részvételével.

A rendezvény célja, hogy bemutassa a projektben elkészült „A magyar épület-energiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és igényekről” címet viselő helyzetfeltáró tanulmány eredményeit, a szélesebb szakmai közönségnek és megvitassa azokat a szakképzési lehetőségeket, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak az építőiparban dolgozó szakemberek számára. Bővebb információ a www.bush.hu honlapon található. A rendezvény a helyzetfeltáró tanulmány lényegi elemeit és struktúráját követve nyújtott mélyebb betekintést a résztvevőknek a BUSH projektkonzorcium munkájába. Matuz Géza az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgató-helyettese részleteiben bemutatta a BUSH projekt fontosságának mibenlétét és elmondta, hogy az Európai Bizottság kiemelt ügyként kezeli a nehéz helyzetben lévő építőipar megsegítését és ezért az Intelligens Energia – Európa programon keresztül kiemelten támogatja a 30 európai országban párhuzamosan futó Build Up Skills projekteket. A kezdeményezés célja, hogy az energia hatékonyság és a megújuló energia témaköre beemelésre kerüljön, készség szinten az építőiparban dolgozó, szakképzett munkaerő folyamatos (szak)képzési rendszerébe.
BUSH

A 2011. novemberében indult projekt most mutatkozott be először a szélesebb szakmai közönség előtt. A konferencia szervezője és a projektkonzorcium vezetője az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. A magas szakmai színvonalat a projektben partnerként résztvevő Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Épületgépészek Szövetsége biztosítja. A tanulmány részleteiben mutatja be azokat a stratégiákat és jogszabályi környezetet, amelyek befolyással bírnak az építésgazdaságra, az épületenergetikai követelményekre és a szakképzés, felnőttképzés irányvonalaira. Varga Tamás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztályvezetője ezért, a konferencián ismertette az Európai Unió 2020-ra kitűzött energiai és klímapolitikai céljait, valamint az energiahatékonysághoz és megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó kormányzati célkitűzéseket. A legnagyobb energiahatékonysági potenciált az épületek felújításában és a fűtési-hűtési rendszerek energetikai korszerűsítésében látja a kormány, tekintettel arra, hogy a 4,2 milliós hazai épületállomány 70 %-a felújításra szorul. Ezért 2030-ra, célkitűzésként jelenik meg az épületállomány fűtési energiaigényének 30 %-os csökkentése.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az ÉMI Nonprofit Kft. elismert szakértők bevonásával készíti el az uniós irányelvekkel összhangban, a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát, mely fontos iránymutatója lesz a jövőbeni épületenergetikai felújítási programok tervezésének is. A konferencián Glattfelder Béla európai parlamenti képviselő és egyben a Megújuló Energia Platform és a Magyar Szolár Szövetség elnöke a megújuló energia hasznosításának előmozdítására hívta fel a figyelmet. Beszédében kitért a Megújuló Energia Irányelvben megfogalmazott képesítési és minősítési rendszerek bevezetésének fontosságára, a biomassza, a napenergia és a hőszivattyúk tekintetében.
Palotai Péter a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakmai tanácsadója részleteiben ismertette helyzetfeltáró tanulmányt, amely az építőipari és oktatási valamint képzési intézmények bevonásával készült és szakmapolitikai, valamint képzéssel kapcsolatos kihívásokat, gazdasági akadályokat és humánerőforrás oldali problémákat tár föl, amelyek közül némelyikre, a későbbiekben elkészítendő útitervben, megoldást szeretne kínálni a projekt. Csaknem 300 intézmény megkérdezésének eredményeként elmondható, hogy a nyílászáró szerelő, épületszigetelő, központi fűtés és csőhálózat szerelő, kőműves és az épületgépész technikusok szakmai felkészültségén szükséges javítani, és mindezekre kiemelt figyelmet fordítani. A konferencia második felében bemutatásra kerültek a tanulmány felnőttképzés helyzetértékelésével foglalkozó, részben megtalálható jelenleg rendelkezésre álló főbb építőipari képzési formák.

Kakusziné Körtvélyesi Anikó a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében ismertette az Országos Képzési Jegyzék közelmúltban bekövetkezett változásait, különös tekintettel az építőipari ágazatokra. Az új rendszer igyekszik kielégíteni a folyamatos piaci igényeket és ésszerűbb, átláthatóbb képzést biztosítani azáltal, hogy 2012. július hónapban, összességében a korábbi 1303 helyett, 632-re csökkentették a szakképesítések számát. Ennek következtében, a 63 építőipari szakképesítés helyett, jelenleg 29 áll rendelkezésre. Az OKJ gyakorlati tapasztalatait Vlcsko Pál, a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettese osztotta meg a résztvevőkkel. Előadásában kiemelte, hogy a szakképesítés-ráépülés forma magas óraszáma miatt (olykor 1440 óra) nem alkalmas a munka melletti felnőttképzésben való részvételre. A „Minősített égéstermék-elvezető berendezés építők, szerelők” elnevezésű akkreditált építőipari képzés struktúráját, követelményeit és gyakorlati tapasztalatai Haszmann Iván az ÉMI Nonprofit Kft. tudományos osztályvezetője mutatta be. Tanúsítványt az kaphat, aki az öt napos intenzív képzés után sikeresen vizsgázik, és referencia munkát mutat be.
-

Végül Varga Pál, a Naplopó Kft. ügyvezetője a cég által szervezett „Napkollektoros rendszerek tervezése, kivitelezése” elnevezésű programon keresztül ismertette a vállalati gyakorlat-orientált képzés egy konkrét példáját, amely 6 órás oktatás keretében naprakész tudásanyagot kínál a napkollektoros rendszereket kivitelező vállalkozások munkatársai számára. Az előadások után, kerekasztal beszélgetésre került sor a konferencia előadóival, ahol élénk vita folyt arról, hogy a megvalósult és bemutatott képzések tapasztalatai alapján milyen képzési rendszer biztosíthatná leginkább a megfelelő szaktudású, folyamatosan képzett szakemberállomány meglétét az EU 2020-as energiapolitikai céljainak teljesülésének figyelembe vételével. A résztvevők többsége egyetértett abban, hogy egy megfelelő – folyamatosan frissülő – szakmai színvonalú iskolarendszerű alapképzésre épülve, egy rugalmas és gyakorlatias továbbképzési rendszer biztosítása szükséges az építőiparban dolgozó szakemberek számára. Ennek megvalósítása lehetséges kötelezően előírt vizsgához kötött hatósági képzés keretében, vagy vállalkozások és szakmai szervezetek összefogásával indított akkreditált továbbképzések formájában is. A projekt további célja, ezen lehetőségek fejlesztésének további vizsgálata és egy útiterv kidolgozása, mely átfogó képzési és tanúsítási rendszer létrehozását, illetve a már meglévőek fejlesztését kívánja elérni. BUSH projektről bővebb információ a www.bush.hu honlapon található, ahol a konferencián elhangzott előadások anyaga és az elkészült helyzetértékelő tanulmány is hamarosan elérhetőek lesznek. A projekt az Intelligens Energia – Európa program támogatásával valósul meg.

Ajánlott tartalom

Jó hír, annak aki napelemekkel csökkentené 2023-ban a villanyszámláját

Jó hírrel szolgált az energiaügyi miniszter annak, aki napelemet telepítene idén.