Elindult az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

Az Országgyűlés fenntartható fejlődést szolgáló testületeinek védnöksége alatt, a tudományos élet, a szakigazgatás, a társadalmi szervezetek és mentor vállalatok összefogásával, a vállalkozások energiatudatosságának elősegítése érdekében a mai nappal elindult az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat.

A jövő generációinak boldogulása azon múlik, hogy képesek lesznek-e úgy élni, fogyasztani és termelni, hogy az nem zsákmányolja ki a természeti erőforrásokat. Jövőnk záloga a fenntartható fejlődés biztosítása. Ennek legfontosabb módja az energiafelhasználás visszaszorítása az élet minden területén. Nemzetközi tanulmányok azt mutatják, hogy a lakossági és közületi energiamegtakarítási lehetőségeken kívül, hatalmas potenciált rejt a vállalkozási szféra is.

 
Dr. Szili Katalin képviselő, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapító és tiszteletbeli elnöke, a Pályázat védnöke kifejtette, hogy az elmúlt évek jelentős lépései közt tarthatjuk számon a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Jövő Nemzedékek Ombudsmani intézményének létrehozását, továbbá a Fenntartható Fejlődés parlamenti állandó bizottság életre hívását. Ezek segítik a gazdaság, társadalom és a környezet rendszerében jelentkező problémák rendszerszerű válaszainak megfogalmazását. Ugyanakkor kevesebbet szólunk azon ösztönző rendszer kialakításáról, amely a jogszabályok végrehajtása keretében a hatékonyság és takarékosság szempontjait helyezi előtérbe. A kezdeményezés az önkéntességet, az energiafelhasználás területén történő ésszerű gazdálkodást kívánja díjazni, amely távlatosan nemcsak példaértékű, hanem a tudatformálást, paradigmaváltást is elősegíti. 

 
Fürjes Balázs Zoltán a Pályázatot szervező Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. nevében rámutatott, hogy a pályázat célja a vállalkozások energiatudatosságának növelése, energiahatékonyság területén elért vállalati eredmények elismerése, bemutatása és a tudás megosztása. A pályázat során az érdeklődő vállalatok tesztelhetik energiahatékonyságukat, elnyerhetik az „Energiatudatos Vállalat” címet, amennyiben elkötelezik magukat az energiahatékonyság fejlesztése mellett. „Energiahatékony Vállalat” lehet az a vállalkozás, amely már konkrét megtakarításokat tud bemutatni, és bevált gyakorlatát másokkal is megosztja. A megtakarításokat az idén márciusban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen meghirdetett Virtuális Erőmű Program gyűjti össze olyan formában, hogy az állam el tudjon számolni nemzetközi energiahatékonysági kötelezettségvállalásával. A Program gyors elterjesztésében és a szemléletváltás elősegítésében „Energiahatékony Mentor Vállalat”-ok fognak ügyfél és beszállítói körük bevonásával segíteni.

 
A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására az energiahatékonysági világnapon, 2012. március 6-án kerül sor, amelyet egy, a pályázatokat bemutató konferencia követ. A munkát az energiahatékonyság iránt elkötelezett országosan elismert szakemberek, egyetemi műhelyek, vállalatok, államigazgatási-, szakmai- és társadalmi szervezetek támogatják, amelyek listáját mellékeljük. Dr. Gróf Gyula egyetemi docens, tanszékvezető, a Műegyetem Kutatóegyetem programjában a „Fenntartható energetika” kiemelt kutatási terület vezetője ismertette, hogyan kapcsolódik a Virtuális Erőmű Program és az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat a kutatóegyetemi programhoz. A BME társadalmi és szakmai szerepénél fogva és a kutatóegyetemi program stratégiai célkitűzésének megfelelően vesz részt és támogatja a Programot. A szakmai munka a tudástranszfert, a partnerségi rendszer építését és az együttműködés fokozását hivatott szolgálni. A program hozzájárul az energiafelhasználás hatékonyságának javulásához és az üvegházhatású gázok és más szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséhez, összhangban a nemzeti és az EU energiapolitikai célkitűzéseivel. A korszerű megoldások, új eszközök és módszerek részeivé válva a tudásbázisnak a teljes nemzetgazdasági innovációs láncban éreztethetik hatásukat. Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatról részletes tájékoztatás olvasható a www.virtualiseromu.hu honlapon, ahol várjuk a pályázaton részt venni szándékozó vállalkozások regisztrációját.

Ajánlott tartalom

Jó hír annak, aki erkélynapelemet telepítene

A II. kerületi önkormányzat komolyan lép a megújuló energiaforrások terjedésének elősegítése érdekében, lehetővé tennék az erkélyi napelemek telepítését és működtetését.