Energiabiztonsági stratégiát mutatott be az Európai Bizottság

A szerdán bemutatott új energiabiztonsági stratégiával szeretné garantálni az Európai Bizottság, hogy az Európai Unió ellátása biztonságos és zavartalan legyen.

A javaslat, amelyet Günther Oettinger energiaügyi biztos ismertetett, június végén kerül az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács elé. Főbb pontjai az energiaellátás diverzifikálására, az infrastruktúra fejlesztésére, a belső piac kiteljesítésére és az energiafelhasználás mérséklésére vonatkoznak.

A tervezet szerint a tagállamoknak jobban össze kellene hangolniuk energiapolitikájukat, és egységesen kellene fellépniük, ha külső partnerekkel tárgyalnak.

“A 2009-es gázválság óta Európa sokat tett azért, hogy energiabiztonságát javítsa, de továbbra is sebezhető” – idézi a testület közleménye José Manuel Barrosót, a bizottság elnökét.

Az ellátás zavartalanságának szavatolása érdekében a brüsszeli testület kockázatértékelő vizsgálatokat, “stressz tesztet” javasol regionális és uniós szinten egyaránt, ami a gázellátásban támadó esetleges zavarokat szimulálná, lehetőséget teremtve ezzel vészforgatókönyvek és a védekező mechanizmusok kidolgozására, illetve arra, hogy ki lehessen dolgozni, milyen eszközökkel garantálható az ellátás, milyen intézkedésekre van leginkább szükség, mely lépések a leghatékonyabbak ilyen esetekben.

“Erős és stabil partnerségre törekszünk fontos energiaellátóinkkal, de el kell kerülnünk, hogy politikai és kereskedelmi zsarolás áldozataivá váljunk” – húzta alá Günther Oettinger.

A stratégia az egységes energiapiac befejezését javasolja, a hiányzó infrastruktúra kiépítésével, a tagállamok energiapiacainak összekapcsolásával. Emellett új források felkutatására is javaslatot tesz, külön kiemelve a Kaszpi-tenger térségét, az úgynevezett déli gázfolyosó bővítését és a cseppfolyósított földgázban rejlő lehetőségek kiaknázását.

A tervezet a szolidaritási és vészhelyzeti mechanizmusok megerősítését is javasolja, aminek szellemében az Európai Bizottság átvizsgálja majd a gázellátás biztonságát szavatolni hivatott uniós rendelet előírásait és azok alkalmazását. Mindemellett a stratégia a tagállamok belső energiatermelésének szükségességét is hangsúlyozza, első sorban a megújuló energiaforrások jobb kihasználásával és a fosszilis energiahordozó fenntartható felhasználása révén.

Az egységes fellépésen az Európai Bizottság által ismertetett javaslat azt érti, hogy a brüsszeli testület már az egyeztetések korai fázisában bekapcsolódna az unión kívüli országokkal folytatott, energiabiztonságot érintő kormányközi szerződések tárgyalásaiba, emellett pedig arra is ügyelne, hogy minden ilyen megállapodás, és minden infrastruktúrát érintő beruházás az uniós joggal összhangban valósuljon meg. A javaslat arra is kitér, hogy az épületek felelősek az energiafelhasználás negyedéért, a gázfogyasztás harmadáért, ezért az energiahatékonyság növelésével is jelentős mértékben lehetne javítani az ellátás biztonságát.

Ajánlott tartalom

Ez lesz a jövő napelemes technikája?

A csapat úgy véli, hogy a 2D-s perovszkit technológia komoly áttörést hozhat.