Értékgazdag Település díj nyertesei: Miskolc, Mosonmagyaróvár és Szentbékkála

Pályázati úton nyerhették el az önkormányzatok az Értékgazdag Település címet, amelyet a Tájérték Katasztert (TÉKA) gondozó konzorcium hirdetett meg. Az elismeréssel az értékeire, azok megőrzésére, bemutatására, népszerűsítésére, fenntartható hasznosítására gondot fordító településeket jutalmazzák, lélekszám szerint három kategóriában. A 2010. év nyertese Miskolc, Mosonmagyaróvár és Szentbékkála lett.

Harminckét érvényes pályázat érkezett szeptember 13-áig a TÉKA-konzorcium által meghirdetett Értékgazdag Település díjra.
A Tájérték Katasztert létrehozó öt szervezet három kategóriában várta a pályaműveket: 10 ezer fős lélekszámig, a közepes méretű települési kategóriában, valamint 40 ezer fő fölött.
A legaktívabbak a legkisebbek voltak, húsz község és város nyújtotta be a jelentkezését azzal, hogy feltöltötte a www.tajertektar.hu honlapra a bemutatkozó videóját vagy prezentációját, valamint a településre vonatkozó értékőrző és -teremtő programját. Emellett hat közepes és hat nagyváros szállt versenybe az Értékgazdag Település címért.
A kiírók a pályázati felhívásban hangsúlyozták, hogy nemcsak a településen található értékek mennyisége alapján fogják odaítélni a díjat, hanem döntő szempont lesz az is, hogy ki mennyire vonzó módon, kreatívan tudja a saját értékeit bemutatni. A beérkezett pályaművek között valóban születtek izgalmas alkotások, érdekes megközelítések, amiről bárki meggyőződhet, a www.tajertektar.hu oldalra látogatva.

MISKOLC városa kategóriájában és a közönségszavazásban is az első helyen végezett. 2430 megtekintés mellett a látogatók 5-ből 4,6 pontra értékelték a város bemutatkozó filmjét, amely sikeresen kapcsolja össze a helyi közösséget a város értékeivel. Rendkívül ötletes és szemléletes bemutatója mellett kiemelt értéke a pályázatnak a benyújtott értékmentő és értékteremtő program is. Miskolcon példaértékűen igyekszik elősegíteni az önkormányzat, hogy az emberek mindennapjaiba beépüljön az értékközpontú, felelős gondolkodás és az értékteremtő tevékenység.
MOSONMAGYARÓVÁR város önkormányzata felismerte, hogy szükség van egy olyan programra, melynek segítségével erősíteni lehet a mosonmagyaróváriak városukhoz való kötődését. Példaértékű a 10 identitás elem, az un. ’óváricum’ megalkotása. A település – kategóriájában-  közönségdíjat is kapott: a közönségszavazáson összesítésben harmadik lett a 32 település között.

SZENTBÉKKÁLA pályázati anyaga jó példája annak, hogy hogyan fejlődhet egy kistelepülés úgy, hogy közben megőrzi a tájba illeszkedő arculatát, szerkezetét és értékeit, mégpedig  a helyi gazdálkodókkal, vállalkozókkal együttműködve.
A pályázatra benyújtott kis film mindezt egy szép ívben tárja elénk, bemutatva a tájat, az értékeket és a közösséget. Érdekessége, hogy még az aláfestő zenét is a helyi templomban vették fel.
A pályázatot a hazánk tájértékeinek feltérképezése, megismertetése és értékőrző használatuk népszerűsítése érdekében létrejött konzorcium, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Nemzeti Örökségvédelmi Központ, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága hirdette meg.
A Norvég Alap által támogatott TÉKA-projekt célja egy olyan átfogó, az ország egészét lefedő internetes tájérték-kataszter elkészítése (TÉKA), amely nemcsak a védett kulturális és természeti kincseket tartalmazza, hanem a természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi törvény hatálya alá nem eső, ám a helyi környezetnek mégis fontos részét alkotó tájértékeket is, a kőkeresztektől kezdve a helyi emlékműveken, facsoportokon át a gémeskutakig. Ezek száma jóval meghaladja a jogszabály alapján védett értékekét – ami országosan mintegy 100 ezerre becsülhető –, ám a változó gazdasági környezet és a védelem hiánya miatt ez a szám rohamosan csökken.

Az Értékgazdag Település címre pályázó önkormányzatoktól egy max. 5 perces bemutatkozó filmet vártak a szervezők, amelyben kreatív módon adnak számot a település vonzerőiről, értékeiről, az önkormányzat ezek hasznosítására vonatkozó terveiről.
Emellett elvárás, hogy a település honlapján mutassa be a település közigazgatási területén található táji értékeket. A harmadik feltétel pedig egy legfeljebb öt oldalas összefoglaló benyújtása volt arról, hogy hogyan tervezi a település megóvni, fejleszteni, hasznosítani értékeit.
A díj nyertesei plakettet és oklevelet kaptak, ünnepélyes keretek között. Emellett jogosulttá válnak a település határán az „Értékgazdag település” tábla elhelyezésére, amely táblának az országosan egyeztetett és elfogadott tervét a TÉKA-konzorcium biztosítja, és a kihelyezésben együttműködik a nyertesekkel.

Ajánlott tartalom

A magyarországi hegyi patakok felét ideiglenes kiszáradás veszélyezteti

A magyarországi hegyi patakok felét veszélyezteti az ideiglenes kiszáradás a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) vizsgálata szerint.