Geotermikus energia mesteriskola indul

A megújuló energiák Nemzeti Cselekvési Tervében előirányzott jelentős fejlesztés elősegítése érdekében az MMK Energetikai Tagozata – az érdekelt tagozatokkal együttműködve – Megújuló energiák mesteriskola-sorozatot indít.

Első lépésben a geotermikus energia közvetlen és hőszivattyús hőellátására a Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztályával együtt hirdeti meg a Geotermikus Energia Mesteriskolát. Az egyéves képzésben résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a geotermikus energiatermelés és -hasznosítás geológiai, energetikai, gazdasági és környezeti kérdéseiről. Megismerik Magyarország geotermikus adottságait, a geotermikus energia földtani hátterét, kinyerési technológiáit, a mélyfúrást és kútkiképzést, a hévíztermelést és a geotermikus rendszerek áramlási és hőátviteli viszonyait. A geotermikus energia hasznosítása kapcsán a mesteriskola ismerteti a termálvíz közvetlen és a földhő hőszivattyús hasznosítását, a hőszivattyúzás berendezéseit és energetikáját. A résztvevők megismerkednek a közvetlen és a hőszivattyús megoldás több hazai példájával, a gazdaságosság, a támogatás és a környezetvédelem témaköreivel.

 
A mesteriskolai képzés 50-50% arányban elméleti és gyakorlati részből áll. A képzésben ennek megfelelően egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek működnek közre. Az oktatási idő 2 félév, félévenként 8 alkalommal 8 tanóra, összesen 128 óra. A képzés kezdete 2011. szeptember, befejezése 2012. június. A képzés keretében a résztvevők két önálló feladatot készítenek. A sikeresen végzők mesteriskolai oklevelet és 20 kreditpontot kapnak. A mesteriskolai képzésre azok jelentkezhetnek, akik szakirányú műszaki egyetemi alapképzésben vagy mesterképzésben szereztek diplomát.

Ajánlott tartalom

Ezt érdemes tudni a jelnlegi napelemes elszámolási rendszerről

A hibrid megoldással sokkal kényelmesebbé válhat a napelemek használata, a beruházás előtt viszont érdemes alaposan tájékozódni.