Geotermikus energia mesteriskola indul

A megújuló energiák Nemzeti Cselekvési Tervében előirányzott jelentős fejlesztés elősegítése érdekében az MMK Energetikai Tagozata – az érdekelt tagozatokkal együttműködve – Megújuló energiák mesteriskola-sorozatot indít.

Első lépésben a geotermikus energia közvetlen és hőszivattyús hőellátására a Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztályával együtt hirdeti meg a Geotermikus Energia Mesteriskolát. Az egyéves képzésben résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a geotermikus energiatermelés és -hasznosítás geológiai, energetikai, gazdasági és környezeti kérdéseiről. Megismerik Magyarország geotermikus adottságait, a geotermikus energia földtani hátterét, kinyerési technológiáit, a mélyfúrást és kútkiképzést, a hévíztermelést és a geotermikus rendszerek áramlási és hőátviteli viszonyait. A geotermikus energia hasznosítása kapcsán a mesteriskola ismerteti a termálvíz közvetlen és a földhő hőszivattyús hasznosítását, a hőszivattyúzás berendezéseit és energetikáját. A résztvevők megismerkednek a közvetlen és a hőszivattyús megoldás több hazai példájával, a gazdaságosság, a támogatás és a környezetvédelem témaköreivel.

 
A mesteriskolai képzés 50-50% arányban elméleti és gyakorlati részből áll. A képzésben ennek megfelelően egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek működnek közre. Az oktatási idő 2 félév, félévenként 8 alkalommal 8 tanóra, összesen 128 óra. A képzés kezdete 2011. szeptember, befejezése 2012. június. A képzés keretében a résztvevők két önálló feladatot készítenek. A sikeresen végzők mesteriskolai oklevelet és 20 kreditpontot kapnak. A mesteriskolai képzésre azok jelentkezhetnek, akik szakirányú műszaki egyetemi alapképzésben vagy mesterképzésben szereztek diplomát.

Ajánlott tartalom

Az energiatárolás forradalmát hozhatja el egy új fejlesztés

Új szilárd elektrolitok segíthetnek az akkumulátorok következő generációjának.