Információs napok a KEOP energetikai pályázatokról

Több régiót érintő ingyenes információs napokat szervez az Energia Központ a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) energetikai pályázati forrásainak eredményesebb kiaknázása érdekében.

Az érdeklődőknek több régiót érintő ingyenes információs napokat szervezett az Energia Központ Nonprofit Kft. a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) energetikai pályázati forrásainak eredményesebb kiaknázása érdekében, mivel a pályázati keretek még nincsenek kimerítve.

Teltházzal zajlott az első információs nap Debrecenben, ahol közel 100 érdeklődő gyűlt össze az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség konferenciatermében azért, hogy meghallgassa a KEOP energetikai pályázatokkal kapcsolatos, a felkészülést segítő előadásokat. Az ingyenes információs napok további helyszínei: február 9. Kaposvár, Dél-Dunántúli Régió; február 23. Szeged, Dél-Alföldi Régió; március 9. Miskolc, Észak-Magyarországi Régió; s végül március 23. Budapest lesz. Az előadások előtt Bús László, az Energia Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón az újságírókat tájékoztatta a rendezvény céljáról és a KEOP pályázatokkal kapcsolatos elmúlt időszak eredményeiről, tapasztalatairól és a 2010.év lehetőségeiről külön kitérve az Észak-Alföldi Régióra.

2009. év értékelése

Bús László hangsúlyozta, hogy közel 50 százalékkal emelkedtek az energetikai támogatási igények 2009-ben. Az év végéig 347 db pályázat érkezett mintegy 30 milliárd Ft támogatási igénnyel a Környezet és Energia Operatív Program energiahatékonysági és megújuló energiaforrás felhasználást támogató pályázati kiírásaira az Energia Központhoz, amelyek elbírálása folyamatosan történik. Ez az érdeklődés 50 %-os emelkedést jelent a támogatási igény vonatkozásában az előző évhez képest.

A legnépszerűbb területek

Elhangzott, hogy a legnépszerűbbek továbbra is az épületenergetikai korszerűsítések (épületek hőtechnikai adottságának javítása nyílászáró cserével, hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel), illetve a világítási rendszerek korszerűsítésére kiírt pályázatok. Sokan pályáztak komplex, több korszerűsítési tevékenységet is alkalmazó beruházásokkal, (mint pl. utólagos hőszigetelés, nyílászáró- és kazáncsere) amelynél akár a 70 %-ot is elérheti a támogatási arány. A pályázatok fele ezen tevékenységeket támogató KEOP-2009-5.3.0/A kiírásra érkezett, illetve az előzetes várakozásokat eléri a KEOP-2009-5.3.0/B kiírásra benyújtott, épületenergetikai fejlesztéseket megújuló energiaforrás hasznosítással kombináltan alkalmazó projektek száma is. (Mint pl. hőszigetelés, nyílászárócsere és biomassza kazán beállítása, vagy napkollektorok kiépítése)

A megújuló energia felhasználás területén továbbra is a legnépszerűbb pályázati témák a napenergia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása, illetve a biomassza hasznosítása, amely témákra mintegy 3,5 milliárd forint össztámogatási igényű pályázat érkezett be év végéig, és célba értek a hosszabb előkészítést igénylő nagyberuházások is. Ez a megújuló energiaforrás felhasználása területén az elsősorban vállalkozások által benyújtott geotermális energia hasznosítására, biogáz termelésre és felhasználásra, illetve biomassza felhasználásra épülő erőművi beruházásokat jelenti, illetve az önkormányzatok és nonprofit szervezetek több intézményét, vagy épületegyüttesét érintő, az energiafelhasználás és a káros anyag kibocsátás csökkentésére irányuló fejlesztéseket.

Legnépszerűbb területek a megújuló energiaforrás felhasználás területén

Úgy tűnik a vállalkozói szférában is egyre jobban tudatosodik az energetikai fejlesztésekkel elérhető energiatakarékosság, üvegházhatást okozó gáz kibocsátás és kiadáscsökkentés lehetősége. Ezt támasztja alá, hogy 2009. évben is jelentős maradt a vállalkozók által beadott pályázatok száma, elérte a köz- és nonprofit szférából beérkező pályázati darabszámot. A vállalkozások nagyobb bátorsággal és sikerrel alkalmaztak megújuló energiaforrás felhasználásra irányuló technológiákat épületeik, üzemeik korszerűsítéséhez, vagy gazdasági-termelési tevékenységükhöz is. Az Operatív Program kiemelt célcsoportjának számító közszféra esetében a 2009. évben már megemelt támogatási arányok jelentős mértékben növelték a pályázási kedvet, de felmérések azt bizonyítják, hogy az önkormányzatoknál az infrastrukturális beruházások megvalósítása volt az elsődleges az európai uniós fejlesztések keretében.

Az igényelt támogatások jelentős része az előző évhez hasonlóan a Dél-Alföldi Régióból 7,360 Mrd Ft, a Közép-Dunántúli Régióból 6,590 Mrd Ft igényelt támogatás érkezett, de a legjelentősebb változást a Közép-Magyarországi Régió 6,890 Mrd Ft igényelt támogatás aktivitása jelentette 2009. évben. (Összehasonlításul az előző évhez képest, ami csak 1,7 Mrd Ft támogatási igény volt.)

A sikeres pályázást befolyásoló tényezők

Bús László kiemelte, hogy a tapasztalatok szerint a pályázási döntéseket továbbra is jelentősen befolyásolja az elérhető támogatás mértéke, és a saját forrás rendelkezésre állása. A pályázói kedvet növelték az Energia Központ év elején kialakított új konstrukcióinak egyszerűsített feltételrendszerei, a támogatások növelése, a támogatandó tevékenységek és az értékelési rendszer – tevékenység és összberuházási összeg szerinti – differenciálttá tétele. Vonzó lehet továbbá az költségvetési szervek (elsősorban közhasznú szervezetek, alapítványok) 100 %-os támogatási lehetősége, a pályázathoz benyújtandó engedélyek beszerzési határidejének csökkentése, a megújuló energiaforrást hasznosító beruházások esetében, illetve a szállítói finanszírozás lehetősége.

A pályázati eredmények számokban és az Észak-Alföldi Régió eredményei

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007-2013. között rendelkezésre álló 100 milliárd forint forrásból 13,5 milliárd Ft támogatást ítéltek meg ez idáig energiahatékonysági és megújuló energiaforrás felhasználásának növelésére irányuló beruházásokra. Ez a támogatás mintegy 34,8 milliárd forint összberuházási költségű energetikai fejlesztés megvalósítását tette lehetővé Magyarországon. Ezen belül a 2009-2010. évekre rendelkezésre álló 48,5 milliárd keretre 3,9 milliárd forint támogató döntés született, tehát – hangsúlyozta az igazgató – jelentős összeg várja még a sikeres pályázatokat. A megvalósításra kerülő projektek csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, ezáltal hozzájárulnak a fenntartható fejlődés, az élhetőbb környezet és a környezetvédelem célkitűzéseinek megvalósításához.

A megítélt támogatások 60 %-a megújuló energiaforrás felhasználást, 40 %-a energiahatékonysági beruházásokat támogat. A benyújtott pályázatok közel 40 %-a kapott támogatást. A megítélt támogatási összeg vonatkozásában a Dél-Alföldi Régió volt a legsikeresebb, míg a nyertes pályázati darabszám vonatkozásában a Dél-Alföldi, az Észak-Alföldi, a Nyugat-Dunántúli és az Észak-Magyarországi Régió. A nyertes pályázói státuszt illetően a vállalkozási és a köz –illetve nonprofit szféra 50-50 %-os sikerességgel pályázott. A támogatott pályázatok 90 %-a rendelkezik már támogatási szerződéssel, a leszerződött projektek több mint kétharmadánál történt már kifizetés, ez összesen 2,16 milliárd forintot jelentett 2009. évben.

Az Észak-Alföldi Régió pályázási kedve és képessége is ível felfelé. Az energetikai pályázati konstrukciók 2007. évi megjelenése óta ebből a régióból mintegy 96 db pályázat érkezett, amelyből 39 db kapott támogatást 1,762 milliárd Ft értékben. 2009-2010-ben a KEOP támogatásokból már (39 db eredményes pályázat következtében) mintegy 5,319 milliárd Ft összberuházási értékű energetikai fejlesztés valósulhat meg a régióban. Többek között megvalósul 20 önkormányzat fenntartásában lévő összesen 136 db intézmény világítás és fűtéskorszerűsítése, sor kerülhet több vállalkozás, elsősorban napenergia hasznosításával történő energetikai korszerűsítésére is. Az eredményesen pályázók között szerepel a Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommag Kutató Intézetének 30 millió Ft-al támogatott épületenergetikai korszerűsítése. A nagyobb beruházások sorában van egy biobrikett gyártó és faapríték előállító üzem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beszterecen való létrehozása, a Nyíregyházi Távhőszolgáltató távfűtés-rekonstrukciója, Szolnok Széchenyi Városrészét ellátó fűtőerőmű földgáztüzelésű kazánjainak termelését részben kiváltó faapríték tüzelésű kazán telepítése , illetve két nagyobb léptékű geotermális energia felhasználáson alapuló projekt is Törökszentmiklóson és Berekfürdőn.

A 2010. év jelentős pályázati forráslehetőségei

Elhangzott, hogy 44,5 milliárd forint összegű forrás vár a sikeresen pályázókra 2010-ben. Az Energia Központban elsősorban a megújuló energiaforrás felhasználás növelése területén számítanak nagyobb pályázói aktivitásra. Ezt ösztönzi a nemrég – 2009. augusztusában – megjelent, gyors elbírálású, egyszerűsített pályázati feltételeket tartalmazó KEOP-2009-4.2.0/A pályázati kiírás, amelynek keretében intézmények és vállalkozások napkollektoros rendszer, szilárd biomassza kazánok és hősszivattyús rendszerek telepítéséhez nyerhetnek akár 70 %-os, maximum 50 millió Ft támogatást projektenként.

Ugyancsak megújulós területet támogatja a decemberben megjelent a megújuló energia-felhasználáson alapuló, térségfejlesztő hatású mintajellegű projektek támogatási lehetőségét megnyitó KEOP-2009-4.3.0 kódszámú pályázati konstrukció. A kétfordulós eljárásrendű pályázat előkészítési szakaszában max. 200 millió Ft, míg a megvalósítási szakaszban akár 1,5 milliárd forint lehet az elnyerhető támogatás.

Az előző évek tapasztalat alapján az Energia Központ fontosnak ítéli meg a projekt előkészítés nagyobb mértékű szakmai támogatását, ezért több kiírás esetében erősödő elemként jelenik meg a szervezet által biztosított szakmai konzultáció, a minőségbiztosítás, illetve magasabb összegű finanszírozás az előkészítési tevékenységgel kapcsolatban.

A sikeres pályázathoz szükséges feltételek

Az Energia Központ pályázatkezelési tapasztalatai alapján a támogatható és sikeresen megvalósítható projektek elkészítéséhez elengedhetetlen a pályázat témájához értő szakértők bekapcsolása, a megfelelő szakmai színvonalú megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a benyújtandó pályázati dokumentumok közötti tartalmi összhang megteremtése, illetve releváns szakmai és pályázattechnikai tapasztalattal is rendelkező projektmenedzsment alkalmazása. (Ezt szolgálják a most megszervezett információs napok is.)

Az Energia Központ célja – emelte ki Bús László – a pályázati feltételek és dokumentumok további egyszerűsítése, a megfelelő projekt előkészítés és megvalósítás erősebb szakmai támogatása, a pályázat feldolgozási határidők lerövidítése, a pályázókat támogató szakszerű és jogszabályoknak megfelelő pályázatkezelési tevékenység.

Ajánlott tartalom

Sokan kaptak alacsonyabb értékű gázszámlákat a naparányos kedvezményelosztás jóvoltából

A kormány a rendkívüli kihívások ellenére, a háborús időkben is fenntartja a rezsicsökkentést. Továbbra is a magyar családok jutnak a legolcsóbban földgázhoz és áramhoz az Európai Unióban. A kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben áprilistól bevezette a naparányos számlázási rendszert. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozottabb elosztásának köszönhetően az elmúlt három hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól - jelentette be Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM) közleményében.