Integrálódnak a víziközmű-szolgáltatók

A szektort érintő változásokról egyeztetett a MEKH és a MaVíz vezetője.

A szektort érintő jövőbeli változásokról, a víziközmű felügyeleti és árszabályozói feladatokról egyeztetett hétfőn a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke. Az elmúlt húsz évben sokat változott a hazai víziközmű szektor. 1991-ben 33 szolgáltató volt. A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előtt közel 400 szolgáltató működött, akik különböző szolgáltatási színvonalon, eltérő árak mellett végezték a szolgáltatást. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2013. május 31-ig 84 szolgáltató nyújtott be működési engedélykérelmet. Ezzel megvalósult a jogalkotói szándék, integrálódik a piac. 2015-től hatósági árassá válik a víziközmű szolgáltatás. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, és Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke hétfőn egyeztettek a piaci integrációs folyamatokról, a Hivatal felügyeleti tevékenységéről és az árképlet kialakítási munkáiról.

A MEKH elnöke elmondta, hogy a munka során a korábbi tapasztalatokra alapoznak, azonban nagymértékben figyelembe veszik az iparági sajátosságokat. A Hivatal 2014 őszén tesz elsőként javaslatot a víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási díjaira vonatkozóan, így a hatósági árat már az átalakult piacon vezetik be. „Jelenleg a koncepció megalkotása és az adatgyűjtés folyik. Az árképlet részleteinek kidolgozása az alapos ágazati elemzést követően kezdődhet. Fő célunk, hogy a fogyasztókat csak az indokolt költségek terheljék, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a működési költségek ágazat-specifikus vizsgálatára” – hangoztatta Dorkota Lajos a találkozón. Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke elmondta, hogy 1991 óta aktív részesei a víziközmű szektor alakulásának. „Hatékony szakmai munkára és összefogásra volt szükség, hogy a szétaprózódás ellenére az ágazat sikereket tudjon elérni” – mondta az elnök. 2012-től, mióta a törvény a Hivatal hatáskörébe rendelte a víziközmű feladatokat, együttműködési megállapodás lépett életbe a két szervezet között. A MaVíz a tagok felé hatékonyan közvetíti a jogi-, gazdasági változásokat, másrészt a tagok véleménye alapján a szövetség javaslatokkal segíti a MEKH felügyeleti munkáját.

Ajánlott tartalom

A szélerőművekkel jóval több mezőgazdasági termőterület maradhatna szabadon és az energiaár spekulációtól is jobban védve lennénk

A földhasználat szempontjából vizsgálva, egységnyi energiára és területre vetítve a napelemek akár 60-120-szor nagyobb földterület igénnyel rendelkeznek, mint a szélerőművek – többek között ezért is volna kulcsfontosságú a hazai szélenergia megfelelő felskálázása, nem csupán a fotovoltaikus termelés kiegyensúlyozására.