Iszapömlés – Tízmilliós kártérítés egy devecseri lakosnak

Tízmillió forint kártérítést ítélt meg a vörösiszap-katasztrófa egyik devecseri károsultjának a Fővárosi Bíróság (FB) – közölte a károsult ügyvédje csütörtökön az MTI-vel. Az FB közleményében kiemelte: a bíróság ideiglenes intézkedést hozott, nem az ügy érdemében döntött.

Hidasi Gábor ügyvéd tájékoztatása szerint Konkoly József az első olyan károsult, aki elérte, hogy a kára egy jelentős részét (több mint a felét) a Mal azonnal végrehajtható bírósági határozat alapján megtérítse. A bíróság az ideiglenes intézkedésről október 20-án, a felek meghallgatása nélkül döntött.
Az ügyvéd kiemelte: a pénzt a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt.-nek 8 napon belül ki kell fizetnie. Ha a cég fellebbez, az nem jelenti azt, hogy 8 napon belül nem kell végrehajtania a határozatot, azaz fellebbezésre való tekintet nélkül fizetnie kell. Amennyiben a vállalat nem hajtja végre a bírósági határozatot határidőre, akkor Konkoly József megfontolja, hogy bírósági végrehajtást vagy a cég felszámolását kéri-e – tette hozzá a jogi képviselő, jelezve: a kártérítési per november 30-án kezdődik meg a Fővárosi Bíróságon.

A közleményhez mellékelt bírósági indoklás szerint Konkoly József több mint 19,3 millió forint vagyoni kártérítésre nyújtott be igényt, amiatt, hogy a vörösiszap tönkretette a házát, a telkét és a garázsát. A károsult azóta kénytelen a testvérénél lakni, kölcsönruhákban jár és baráti kölcsönökből tartja fenn magát.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel arra kérte a bíróságot, hogy az első tárgyalást megelőzően ideiglenes intézkedésként kötelezze a céget 10 millió forint kártérítés megfizetésére, amelyből a napi létfenntartást és lakhatást tudja magának biztosítani. A bíróság megállapította: a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében szükség van az ideiglenes intézkedésre, melynek keretében az alperest a megjelölt összeg megfizetésére kötelezte.
A Fővárosi Bíróság az MTI-vel azt közölte, hogy a végzés – amely ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni – előzetesen végrehajtható, azaz az összeget a fellebbezésre való tekintet nélkül ki kell fizetni a károsultnak. “A bíróság ezzel nem az ügy érdemében döntött” – tette hozzá.

A közlemény szerint a törvény lehetőséget ad arra, hogy a bíróság az időmúlás miatt utóbb már el nem hárítható jogsérelem megelőzésére azonnali jogvédelmet biztosítson a kérelmező számára. Az ideiglenes intézkedés feltételeinek fennállása esetén azonban vizsgálni kell, hogy az intézkedéssel okozott hátrány ne haladja meg az intézkedéssel elérhető előnyöket.
Az FB kiemelte:a perbeli jogvita alapját annak eldöntése képezi, hogy az alperes Mal Zrt. kártérítési felelőssége fennáll-e a vörösiszap-katasztrófát illetően. Ezt az eljárás során, minden körülményt mérlegelve kell az elsőfokú bíróságnak vizsgálnia, és a per érdemében hozott ítéletben kell döntenie arról, hogy a kérelmezőt ért és a jelen perben érvényesített károk az alperes jogellenes magatartására visszavezethetően, azzal összefüggésben álltak elő.
Az ideiglenes intézkedésben foglalt kérelem teljesítésére azonban az előző feltételek hiányában is mód van, ha a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében az szükséges.
Az ideiglenes intézkedésről a bíróság az első tárgyalás kitűzését megelőzően is dönthet.

Ajánlott tartalom

Magyar megoldás segíthetne Afrika vízellátásán

Van példa, van megoldás, van technológia, most már csak a pénzt kellene előteremteni arra, hogy a következő negyed évszázadban Afrika legnagyobb részén a szennyvízkezelés problémája megoldódjon - jelentette ki Áder János Balin, a tizedik Víz Világfórum egyik szekcióülésén elmondott beszédében.