Ki pályázhat az államilag támogatott napelemekre?

Meddig pályázhatóak a támogatott napelemes rendszerek?

Napelemes rendszer most, akár 50% állami támogatással! Kalkuláljon itt ingyenesen (x)

A tavaly januárban elindított otthonfelújítási program azoknak a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő családoknak nyújt segítséget, akiknek már van saját otthonuk és azt szeretnék korszerűsíteni, szépíteni, felújítani. Az otthonfelújítási támogatás azoknak segít, akik jobb körülmények között szeretnék nevelni a gyermekeiket. Egy legfeljebb hárommillió forintos vissza nem fizetendő támogatásról van szó, amellyel a felújításra kifizetett összeg felét lehet visszaigényelni. Az otthonfelújítási támogatást és a hozzá kapcsolódó kölcsönt például konyha- vagy fürdőszoba-felújításra, tetőcserére, kerítésépítésre, új nyílászárókra, valamint napkollektor, napelem felszerelésére lehet költeni. “Bízunk abban, hogy nagyon sok családnak tudunk segíteni az otthonfelújítási támogatással” – mondta Novák Katalin, hozzátéve: a támogatási igények egészen 2022 év végéig benyújthatók.

Kérdések és válaszok: 

Ha a vállalkozó csak egy tételes számlát állított ki nekünk, abban az esetben elfogadható, ha számlarészletezőt is csatol mellé?

A számlán külön tételként kell megjelennie az anyagköltségnek és munkadíjnak, egy tételként összevontan nem szerepelhet. A vállalkozói szerződésben már részletezett felújítási munkálatokat a számlán nem fontos részletesen feltüntetni. A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a munkadíj olyan részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. A felhasznált anyagokat részletezni kell, mely megtehető a számlán, vagy elfogadható a számla mellé csatolt – megrendelés alapjául szolgáló, vállalkozó által készített – költségvetés, számlarészletező, vállalkozói árajánlat.

A támogatás igénybe vehető-e akkor, ha a saját, felújítani kívánt ingatlanomba nem vagyok bejelentve (lakcímkártyán)?

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben az igénylő vagy igénylők, valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az 50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon állandó lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehetőigénybe.

A támogatást igénybe venni kívánó ügyfél a vállalkozása keretében boltot üzemeltet. Kérdésem, hogy a beépíteni kívánt anyagot a saját boltjából megvásárolhatja-e?

Az anyagok abból az üzletből is beszerezethetők ahol az igénylő alkalmazott, illetve tulajdonos is lehet.

Most kezdjük az anyagok vásárlását (névre szóló számlával) kérdezném, hogy ha majd csak jövő év ősz körül tudnánk befejezni a munkálatokat, akkor ezek a számlák elszámolhatóak-e? Van-e időkorlát az első és az utolsó számla között?

A támogatás iránti kérelmet a lakáson végzett valamennyi felújítási munkálat befejezését követően, a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani. Több számla esetében a 60 napos igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. Nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy két számla kiállítása között mennyi idő telhet el.

Amennyiben véletlenül olyan számla kerül benyújtásra, ami a szabályok szerint nem elszámolható annak mik a következményei?

Amennyiben a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokhoz anyagköltség és vállalkozói díj tekintetében kiállított számlák közül, valamelyik tétel nem fogadható el, az nem akadályozza a többi megállapíthatóságát. A támogatásra való jogosultság megállapításáról a Kincstár az igénylő részére részbeni támogatói okiratot állít ki.

Férjemmel együttes igénylőként szeretnénk a támogatást igényelni. A számlák és szerződés kinek a nevére szólhatnak?

Amennyiben együttes igénylőként nyújtják be a kérelmet, a számlák bármelyikük nevére szólhatnak, kivéve a vállalkozási szerződéshez kapcsolódó számlákat, amely csak a szerződő fél nevére szólhat. A számlákon, szerződéseken elegendő egyikük nevének feltüntetése.

Kérem, jelezzék, hogy régi hűtőszekrényünk cseréjére (új vásárlása) is igényelhető-e az 50%-os támogatás?

A konyhai gépek beszerzése támogatható, de csak abban az esetben, ha azok beépíthetőek. Amennyiben beépíthető bútort, vagy gépeket vásárol, a számlán szerepelnie kell a „beépíthető” szónak, ha ez nem lehetséges, a cikkszámból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a vásárolt eszköz beépíthető. Szabadon álló konyhai gépek beszerzése nem támogatható.

Abban az esetben, ha egy felújításhoz webes rendeléssel rendelek meg egy anyagot (elektronikai egység) és annak van kiszállítási díja, abban az esetben az elszámolható költségként?

Az anyagvásárlás esetén, amennyiben a számla szállítási költséget/fuvardíjat is tartalmaz, az anyagköltségként támogatható. Külön számlán szereplő, szállítási költségre/fuvardíjra nem vehető igénybe támogatás.

Egy közös tulajdonú, több lakásból álló ingatlan egyik lakásának felújítására vennénk fel otthonfelújítási támogatást. A kérdésünk, hogy az érintettek tulajdonszerzésének és a lakásra vonatkozó használati megállapodásnak is meg kell-e történnie min. egy évvel a támogatás kérvényezése előtt?

Amennyiben a tulajdoni lapon osztatlan közös tulajdonként van bejegyezve az ingatlan, úgy szükséges csatolni a kérelem nyomtatványhoz a Rendelet 4. §. 5) bekezdése szerint: Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a (2) bekezdés a) pontjában előírt feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodást vagy bírósági ítélet. A kérelem benyújtásakor kell fennállni a feltételeknek.

Amennyiben nyaralóként van feltüntetve a tulajdoni lapon a ház, de a lakcímkártyáink oda szólnak és életvitelszerűen ott tartózkodunk a családommal, beleértve a 25 év alatt gyermekemmel, jogosultak vagyunk a támogatás igénybevételére?

Az ingatlan fekvése (belterület, külterület, zártkert) a Rendelet alapján önmagában nem kizáró tényező, annak van jelentősége, hogy az ingatlan fő rendeltetés szerinti jellege az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakás vagy lakóház legyen. Igényelhető a támogatás továbbá a tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei esetében is.

Kérdezni szeretném, hogy átutalásos számlák kifizetési dokumentumaként mi fogadható el?

Az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Ez lehet a bankszámlakivonat, de a netbankból kinyomtatott tranzakciós bizonylat is megfelelő, a bank külön aláírása, pecsétje nélkül is.

A begyűjtött számlákon és a vállalkozói szerződésen a második keresztnevem nem lett feltüntetve ez gondot okozhat az elbírálásnál?

Elegendő a számlán az egyik keresztnév, valamint a titulusok használata sem kötelező, a lényeg, hogy beazonosítható legyen a személy.

Amennyiben még nem történt meg az ingatlan adás-vétele, kezdhetem-e gyűjteni a számlákat?

A vállalkozási szerződés megkötése és számlák gyűjtése a tulajdonjog bejegyzéstől függetlenül 2021. január 1-jétől megkezdhető, kivéve, ha az új építésű lakás az ingatlan-nyilvántartásba még nem került bejegyzésre, mivel az otthonfelújítás keretében az építés nem támogatható. Ebben az esetben a lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően gyűjthető. A támogatott ingatlanba legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor lakóhelyet kell létesíteni és erre az időpontra a többi feltételnek is meg kell felelni.

Otthon felújítási pályázatot milyen postacímre kell elküldeni? Leadható kormányablakban is?

A támogatási kérelem az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

– elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány („Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával;

– A Kincstár honlapjáról – Főoldal > Lakossági ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás > Kérelem benyújtásának nyomtatványai menüpontból – letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest);

– Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.

Ajánlott tartalom

Megoldódni látszik az energiatárolás problémája egy új fejlesztéssel

A spanyol kutatók egyelőre egy prototípust hoztak létre az új technológia segítségével.