Kinek járhat az ingyenes napelemes rendszerekből?

A legutóbbi információk szerint ezekre a dokumentumokra lesz szüksége, ha ingyenes napelemes rendszerekre pályázna decemberben.

December 6-án végre elindul az a régóta várt napelemes és fűtéskorszerűsítési program, amelyben 100 százalékig vissza nem térítendő támogatás igényelhető a felhívásban meghatározott beruházásokra. A csomag négy ütemben, regionális bontásban válik majd elérhetővé. A program fő célja, hogy az alacsony jövedelmű otthonok fejlesztését segítsék, a becslések alapján mintegy 35 ezer háztartás lesz érintett a projektben. Pályázni 2022 februárjáig lehet majd. A közelmúltban közzétett pályázati kiírás minden fontos részletet tartalmaz, többek között azt is, hogy milyen dokumentumokat szükséges benyújtani a kérelemhez. Ezúttal ezeket mutatjuk be. A pályázat az elektronikus adatlapból, nyilatkozati űrlapokból és a mellékletekből áll. A pályázatot az adatlap kitöltésével, a nyilatkozattétel és a szükséges dokumentumok csatolása után, véglegesítéssel lehet benyújtani. Ezt követően minden kérelem egyedi azonosítót kap, amelyre a későbbiekben majd hivatkozni kell. A csatolandó dokumentumok közé tartozik a lakcímkártya; illetve a régi típusú, nem kártya formátumú személyi igazolvány esetében annak a nevet, a lakcímet és az érvényességet tartalmazó oldalának a másolata. Ezzel a pályázó igazolja, hogy valóban az érintett ingatlanban lakik. Szükség van továbbá a programban részt vevő személy, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának adóazonosító jelére, ami lehet adóigazolvány, vagy ennek hiányában az adóhatóság által kiállított érvényes igazolás.

Emellett bankszámlakivonatot, banki igazolást vagy bankszámlaszerződést is csatolni kell. Amennyiben a pályázónak önálló bankszámlája nincs, de más személy folyószámlája felett rendelkezik, akkor ezen jogosultságot alátámasztó dokumentum is szükséges. Be kell nyújtani az érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles tulajdoni törzslapját is. Ha az adatok alapján nem azonosítható be a beruházás helyszíne, úgy jegyzői igazolást kell küldeni. Amennyiben az ingatlan osztatlan közös tulajdon részét képezi, akkor a közös tulajdon használatára vonatkozó megosztási megállapodásra is szükség lesz.

A pályázási nyilatkozat hitelesítésére több módszer is elérhető. Ha a dokumentumot elektronikus aláírással vagy AVDH szolgáltatással hitelesítik, úgy a nyilatkozatot csak a pályázati rendszerhez kell elektronikusan csatolni. Amennyiben viszont a hagyományos, papír alapú, kézzel aláírt megoldást választjuk, a másolatot elektronikusan, az eredeti, aláírt példányt pedig postai úton kell megküldeni. A levelet az ÉMI Nonprofit Kft.-nek (2001 Szentendre, Postafiók: 180) kell címezni, a borítékon pedig a már említett azonosítót, valamint a „Pályázatot benyújtó személy nyilatkozata” megjegyzést is szükséges feltüntetni.

Ha a pályázó más személyt bíz meg a benyújtással, a meghatalmazást is csatolni kell. Fontos, hogy ezt a dokumentumot a pályázónak kell kiállítania. Az adott ingatlan összes tulajdonosa által külön-külön kiállított, illetve két-két tanú jelenlétében aláírt nyilatkozatokra is szükség lesz. Ezekben a hitelesítők hozzájárulnak, hogy adóazonosító jelüket kezeljék, emellett pedig felhatalmazzák a NAV-ot, hogy a lebonyolítóval megossza a jövedelmi feltételek ellenőrzésével kapcsolatos eredményeket. Bizonyos esetekben, például ha a pályázó nem 100 százalékban tulajdonolja az érintett ingatlant, vagy az haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt, külön hozzájárulást is be kell nyújtani a további jogosultak részéről.

Amennyiben a kérelmező cselekvőképtelen, úgy benyújtandó a gyámhatósági vagy bírósági határozat a gyám vagy gondnok kirendeléséről. Cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú esetében gondnoki nyilatkozat kell. Ha a támogatással a cél a fűtéskorszerűsítés, akkor az ingatlan beruházási előtti állapotáról energetikai tanúsítványt szükséges készíttetni. A felújítás előtt minden esetben fotódokumentációval kell igazolni az ingatlan állapotát. Csatolni kell továbbá a munkálatokat és azok költségeit magába foglaló vállalkozási szerződéseket – a projektben csakis regisztrált kivitelezőkkel lehet dolgozni. Végezetül a tervezői, valamint engedélyezési alátámasztó szerződések és megállapodások is szükségesek. Érdemes megjegyezni, hogy a napelemes rendszerhez elengedhetetlen jogi alapkövetelmények teljesítéséhez köthető munkálatokra, például a mérőóra-cserére, már nem kötelező szerződést kötni.

Ajánlott tartalom

Tudományos sokk: az otthoni munka radikálisan átalakította az energiafelhasználást

Ha a napelemes háztartásokban nőne az otthoni munkavégzés, az egyenletesebb energiafogyasztást eredményezhetne.