Maradnak a magas vámok a kínai napelemekre

A 2014 májusában vezetett vámok mértéke jelenleg 3,2% és 17,1% között mozog.

Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nem állnak nyomós érvek a Kínából importált napelem üvegekre kiszabott szubvencióellenes vámok eltörlése mellett, írta az mnnsz.hu. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy fenntartja az először 2014 májusában a Kínából importált napelem üvegekre vonatkozóan kiszabott szubvencióellenes vámokat. A szubvencióellenes vámok mértéke jelenleg a 3,2% és 17,1% közötti tartományba esik. Az új intézkedések július 23-án léptek életbe. 2019 májusában az Európai Bizottság kezdeményezte a vámok felülvizsgálatát. A felülvizsgálat tárgyát a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszak képezte. Az EU szakértői megvizsgálták, hogy a kínai üveg gyártók tevékenysége okozott-e kárt az Európai napelemes ágazatnak. Két gyártót vettek górcső alá – a Saint-Gobain Glassolutions Isolierglass-Center GmbH-t és a Németországi központtal rendelkező GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH-t.

„A mintában szereplő két uniós gyártó a vizsgálat tárgyát képező termék unión belüli előállításának több mint 80%-át adja” – jelezte az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában tett közzé. A vizsgált időszakban az EU teljes napelem üveg termelését körülbelül 12 millió négyzetméterre becsülték.

A kínai kormány eleinte részt vett z áttekintési folyamat első konzultációs szakaszában, de később az együttműködés felfüggesztése mellett döntött – közölte az Európai Bizottság. A kínai üveg gyártók sem léptek előre a felülvizsgálat számára megadott időkorláton belül. „A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált időszak esetében elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a napelem üveg (Kínában történő) gyártásának támogatására vonatkozóan, illetve valószínűsíthető ennek folytatása a jövőben” – nyilatkozta a bizottság. „Az unió iparága valószínűleg helyzete súlyos romlását tapasztalná meg, amennyiben ezek az ellensúlyozó intézkedések kivezetésre kerülnének.”

A felülvizsgálat elvégzését követően a bizottság arra az álláspontra jutott, hogy „nem szólnak nyomós érvek a Kínából származó, importált napelem üvegekre kivetett végleges kiegyenlítő vámok fenntartása ellen”.

Az Európai Unió közlése szerint számos európai napelem panel gyártó jelezte, hogy ellenzik a vámokat. „A felhasználók érvei az emelkedő gyártási költségekkel, a napelem üveg gyártók igények kielégítésére vonatkozó képességével, a napelem panelek kapcsán tervezett beruházásokkal és a környezetvédelmi szempontokkal függenek össze. „Hasonló módon a közzétételt követően az Európai Napelemgyártók Szövetsége (European Solar Manufacturing Council, ESMC) kijelentette, hogy az importált napelem üvegre kivetett vámok nehézséget fognak okozni az unió jelenlegi napelem gyártóinak, mivel ez növeli az üveggel kapcsolatos költségeinket, míg az unióba importált modulokra nem terjednek ki ezek a tarifák, akkor sem, ha kínai üvegből készültek.”

A bizottság azt állapította meg, hogy a vámok európai napelem modul gyártókra gyakorolt hatása jelenleg nem tekinthető aránytalannak. Ráadásul nem kerül veszélybe a beszállítás biztonsága, tették hozzá. A Hong Kong-i tőzsdén jegyzett Xinyi Solar esetében alkalmazták a legalacsonyabb, 3,2%-os vámot, míg a Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology kénytelen a legmagasabb, 17,1%-os vámot fizetni. 12,8%-Os tarifát szabtak ki a Zhejiang Jiafu Glass, a Flat Solar Glass Group és a Shanghai Flat Glass számára, míg a Henan Yuhua New Material által fizetendő szubvencióellenes vám mértéke 16,7% lesz.

Más gyártók 12,4%-os százalékos arányt tapasztalhattak. Ezek közé tartoznak az Avic Sanxin Sol-Glass, az Avic (Hainan) Special Glass Material, a Wuxi Haida Safety Glass, a Dongguan CSG Solar Glass, a Pilkington Solar Taicang és a Novatech Glass.

Ajánlott tartalom

Új Horizont Európa projekt a biomassza-alapú gazdaság fellendítésére

A BOOST4BIOEAST projekt – amelyet a magyar Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) koordinál – célja, hogy a közép-kelet-európai és balti országok nemzeti szereplőit képessé tegye a nemzeti biomassza-alapú gazdasági cselekvési tervek kidolgozására, valamint hogy hosszú távú struktúrákat és párbeszédtereket építsen ki a nemzeti és makroregionális együttműködéshez.