Megjelent a Zöld Forrás program pályázati felhívása

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) hétfőn közzétette a 2013. évi Zöld Forrás program pályázati felhívását, a támogatás keretösszege 85 millió forint, a pályázatokat május 31-ig lehet benyújtani.

A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek illeszkednek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program célterületeihez, segítik azok teljesítését. A következő témákban lehet pályázatot beadni: a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése; éghajlatváltozás; környezet és egészség; települési környezetminőség; a biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem; fenntartható terület- és földhasználat; vizeink védelme és fenntartható használata; hulladékgazdálkodás; környezetbiztonság.

Zöld Forrás támogatást az a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amelyet 2012. január 1. előtt jogerősen bejegyeztek, 2011-ben és 2012-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.

A támogatási igény nem lehet kisebb 400 ezer forintnál. Ha a pályázó szervezet összes ráfordítása elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint 2 millió forintnál kisebb, legfeljebb 500 ezer forint támogatásra pályázhat, ha ennél nagyobb, akkor legfeljebb összes ráfordítása 25 százalékának megfelelő, de 2 millió forintot meg nem haladó összegre. A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100 százalék. A támogatás finanszírozási módja egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2014. augusztus 31-ig le kell zárulnia. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31., 24.00 óra. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be, több pályázat esetén az elsőként beküldöttet tekinti a VM érvényesnek. A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük. A pályázati felhívás teljes dokumentációja a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthető le.

Ajánlott tartalom

Évente 2,5 milliárd tonna élelmiszer kerül a szemétbe egy új globális jelentés szerint

Egy új globális jelentés szerint évente 2,5 milliárd tonna élelmiszer kerül a szemétbe a mezőgazdaságban, körülbelül 1,2 milliárd tonnával több, mint a korábban becsült 1,3 milliárd tonna.