Megnőtt a háztartási méretű naperőművek száma

Az elmúlt években ugrásszerűen megnövekedett a háztartási méretű kiserőművek száma és beépített teljesítőképessége.

Az összes teljesítőképességük a 2008. év végén 0,51 MW volt, míg a 2014. év végére meghaladta a 69 MW-ot. A beépített teljesítőképesség döntő hányada (98,62 százaléka) napelem ­– olvasható a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal legfrissebb statisztikai dokumentumában.

A kiserőműveken belül is a háztartási méretű naperőművek darabszáma és beépített teljesítőképessége növekedett rohamosan az elmúlt években. 2012-ben az összteljesítőképesség az előző évihez képest megnégyszereződött, 2013-ban, valamint 2014-ben pedig megduplázódott. A napelemes háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítőképessége a 2014. év végére 68,13 MW volt. Ez összesen 8829 háztartási méretű naperőművet jelentett 2014-ben, ami a 2013. évi darabszámhoz képest 82 százalékos növekedés.

Az alábbi 1. és 2. ábra a háztartási méretű kiserőművek darabszámának, illetve beépített teljesítőképességének alakulását mutatja a 2008-2014-es időszakra vonatkozóan, energiaforrások szerinti bontásban. Az ábrákon az összes darabszám, illetve beépített teljesítőképesség alakulása mellett a háztartási méretű napelemek darabszáma, illetve összes beépített teljesítőképessége sárga színnel került kiemelésre.

2. ábra – A háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítőképességének alakulása energiaforrások szerint

2008–2014

Forrás: MEKH

A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) olyan kisfeszültségű (1 kV-nál nem nagyobb feszültségű) hálózatra csatlakozó kiserőművek, amelyek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. Ez jó közelítéssel a legfeljebb 50 kW beépített teljesítőképességű kiserőműveket jelenti. Ezen méretkategóriában a Hivatal megvizsgálta a naperőművi HMKE-k megoszlását méret szerint, ami alapján megállapítható, hogy a lakossági szegmensre leginkább jellemző kategóriában létesült a legtöbb háztartási méretű kiserőmű.

A HMKE-kre vonatkozó szabályokról valamint ezen kiserőművek összesített adatairól a Hivatal honlapján külön tájékoztatás olvasható.

Ajánlott tartalom

A fenntarthatóság, és egyben a fenntartható tanárképzés kulcsa is lehet az egyetemi Z-szak

Az Európában egyedülálló osztatlan természettudomány-környezettan tanárképzésre a végzős diákok mellett gyakorló pedagógusok, természettudományos diplomával rendelkező szakemberek is jelentkezhetnek.