Több hazai felsőoktatási intézmény oktatói és hallgatói által jegyzett „Erre van előre!” c. most megjelent kötet egy másfél éves kutatás eredményeit foglalja össze, amely szerint – optimális esetet feltételezve - 2040-re lehetséges lenne akár 100%-ban megújuló energiaforrásokra támaszkodva biztosítani hazánk energiaszükségletét.

Megújuló energia láthatná el Magyarország teljes energiaigényét

Több hazai felsőoktatási intézmény oktatói és hallgatói által jegyzett „Erre van előre!” c. most megjelent kötet egy másfél éves kutatás eredményeit foglalja össze, amely szerint – optimális esetet feltételezve – 2040-re lehetséges lenne akár 100%-ban megújuló energiaforrásokra támaszkodva biztosítani hazánk energiaszükségletét.

A kiadvány egy 100%-ban megújuló energiaforrásokra támaszkodó ország képét vázolja fel, kifejezetten a hazai adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve. A 23 fős szerzőgárda egy olyan forgatókönyvet állított össze, amely a bürokrácia szempontjából optimális körülményeket feltételez, és elemzéseik szerint elvezethet egy fenntartható, hosszú távon is működőképes energiarendszer kialakításához. A kötet az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék kutatójának vezetésével, a Károly Róbert Főiskola és a Szent István Egyetem kutatóinak közreműködésével, valamint az INFORSE-Europe szakmai támogatásával készült el, egyetemi hallgatók aktív részvételével. A szerzők számítógépes modellezéssel alátámasztott elemzései azt támasztják alá, hogy a hazai energiagazdálkodás 2040-re átállítható lenne egy fenntartható pályára. Ennek sikeressége három pilléren nyugszik. Az első pillér az energiahatékonyság javítása. E téren a műszaki lehetőségek, már akár most is 4-szeres, sőt esetenként akár 10-szeres hatékonyságjavítást tennének lehetővé. A második pillér az energiatakarékosság, azaz annak elfogadása, hogy a jelenlegi fogyasztási színvonal nem fenntartható – és nem is elfogadható.

 
A fenntartható energiagazdálkodás harmadik pillére a megújuló energiaforrások olyan módon történő igénybe vétele, amely a jelenlegihez képest lényegesen nagyobb figyelemmel van a természeti környezet elemeire. Részben a legfrissebb szakirodalomra, részben saját térinformatikai alapú elemzéseikre, és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva a szerzők leszögezik, hogy a korábbi vélekedésekkel ellentétben, a megújuló energiaforrások igenis rendelkezésünkre állnak abban a mennyiségben, amire reálisan szüksége lehet egy fejlett technológiát ésszerűen alkalmazó társadalomnak. Az elemzések szerint az ország energiaigénye 2040-re a jelenlegi 1086 PJ-ról 480 PJ-ra (petajoule) csökkenne, és ekkora teljes mértékben kiváltható lenne az atomenergia és a fosszilis tüzelőanyagok (szén, földgáz, stb.) A kötet letölthető innen.

Ajánlott tartalom

6 milliós állami támogatást adnak napelem telepítéshez egy európai országban

Az EU-ban több ország is támogatja a napelem rendszerek telepítését, legnagyobb támogatást Luxemburg és Görögország nyújt, míg Szlovákia és Lengyelország a legalacsonyabb támogatásokkal rendelkezik.

Nincs hozzászólás

  1. A problema a masodik pillerrel van, szerintem ez a kiindulopont nem tarthato. Egyre tobb energiat hasznalunk. Termeszetesen a kerdes az, hogy mindezt milyen forrasbol kellene fedezni…