Milyen épületre igényelhető az ingyen napelemes támogatás?

Jelenleg üresen álló házra is kérhető a támogatás? Ha turisztikai célra használom az ingatlant akkor is is pályázhatok a 100 százalékban vissza nem térítendő napelemekre?

Heteken belül indul a 100%-os napelemes támogatás!

Kérje a pályázatelőkészítés-csomagot 162.500 Ft-ért.

Kalkuláljon itt ingyenesen (x)

Újabb program indul december 6-án, amellyel a lakossági napelemek telepítését támogatják – a projekt emellett a fűtéskorszerűsítést is segíti. A támogatást eredetileg idén nyáron tervezték létrehozni, a megvalósítást azonban végül télre kellett csúsztatni. A csomag főként alacsony jövedelmű háztartások számára kínál 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást, a becslések alapján a program mintegy 35 ezer otthont érint majd. A végső cél összesen nagyjából 175 megawatt beépített új napelemkapacitás kialakítása.

Ha turisztikai célra is használom az ingatlanomat, vagy egyéb üzleti tevékenységet folytatok benne, akkor pályázhatok?

Támogatás kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a jövedelemtermelő tevékenységgel érintett épületrész energetikailag lehatárolható a lakóingatlantól, továbbá a jelen pályázat keretében megvalósított munkálatok, illetve azok eredménye (pl.: a megtermelt elektromos áram, hőszivattyúval létrehozott hőenergia) semmilyen formában sem érinti a vállalkozáshoz köthető épületrészt. A pályázónak ezen feltételeknek történő megfelelést igazolnia szükséges.

Jelenleg nem lakott ingatlan korszerűsítésére benyújthatók pályázatot, ha utána szeretnék az ingatlanba állandó lakhatással beköltözni?

Amennyiben az ingatlan áramszolgáltatással érintett, illetve a beruházást követően lakottá válik, abban az esetben a Felhívásban előírt feltételek betartása esetén igényelhető támogatás.

Ha a beruházással érintett ingatlan adás-vétele jelenleg történik, akkor benyújthatom már a pályázatomat?

A tulajdonjog akkor számít érvényesnek, ha a Tulajdoni lap II. részében már tulajdonosként szerepel. A széljegyen való szereplés még nem érvényes.

A Felhívásban szereplő biztosíték nyújtás mit takar szállítói előleg igénylésnél?

A szállítói előleg igényléshez minden érintett kivitelezőnek előlegbekérő dokumentumot szükséges kiállítania és eljuttatnia a Pályázó részére, a szükséges biztosítékok egyidejű megküldésével. A szállítói előleg kizárólag a megfelelő biztosíték rendelkezésre állása esetén folyósítható! Előlegigénylési szándék esetén a Vállalkozási szerződésenként benyújtandó – minden érintett kivitelező esetén külön-külön kiállítva, azonban egyben becsatolva – az érintett regisztrált kivitelező valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató szerv javára szóló beszedési megbízás benyújtására irányuló felhatalmazó nyilatkozata (Felhatalmazó levél).

Amennyiben a Felhívás 2.1.2 támogatható tevékenységre pályázok, abban az esetben a régi fűtési berendezéseket használhatom továbbra is, vagy szükséges elbontanom azokat?

A pályázat célja, hogy a jelenleg meglevő, a most kialakítandó fűtési rendszernél vélhetően korszerűtlenebb rendszert modernebb, energiahatékonyabb rendszerrel váltsa ki a Pályázó. Így a most beépített rendszernek szükséges az elsődleges rendszernek lennie, amit elsődlegesként is kell használni. A Támogató álláspontja értelmében a jelenlegi fűtésrendszert nem szükséges eltávolítani, kiszerelni, kikötni, de a Felhívás elvárásait szükséges figyelembe venni a mindennapi használat során.

A támogatott műszaki beruházásokat elbontani, módosítani lehet a fenntartási időszakban?

A fenntartási és monitoring időszak lezárulása előtt a támogatott műszaki beruházások elbontása, módosítása nem lehetséges. Arra van lehetőség, hogy a támogatott műszaki beruházás érintetlenül hagyása mellett új műszaki tartalommal fejlesszék az ingatlant.

Az, hogy a beruházással érintett ingatlanom kedvezményezetti járásban helyezkedik-e el, honnan tudom meg?

A 290/2014 (XI.26.) Korm.rendelet határozza meg a Kedvezményezett járások besorolását, ahol le lehet ellenőrizni, hogy az adott ingatlan mely járásba sorolható be. A pályázati kiírás 8.3 pontja értelmében a kapható maximális pontérték 7 pont. Ez azt jelenti, hogy minden pontbeszámítás formánál CSAK egy jogosultság vehető figyelembe, a jogosultság szerinti legnagyobb pontértékkel. Példának okaként, egy település tekintetében csak egy járási besorolás vehető figyelembe, ami értelemszerűen a jogosultság szerinti legnagyobb pontértékű.

Felhelyezhetek nagyobb teljesítményű invertert a beruházással érintett ingatlanomba?

A pályázat nem zárja ki a nagyobb teljesítményű inverter lehetőségét, a Felhívásban megengedett költséghatár értékig. A keret túllépési összeget a pályázónak önköltségen szükséges megvalósítania.

Ha a megvalósítás során áremelkedés tapasztalható, akkor a felmerülő többletköltséget a pályázónak szükséges állnia?

Igen, amennyiben a beruházás elszámolható tevékenységekhez kapcsolódó költséghányada a Támogatói Okiratban rögzítetthez képest növekszik, abban az esetben a Pályázó nem jogosult magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra, a felmerült többletköltséget a Pályázónak kell viselnie.

Ha pályázatíró készíti és adja be a pályázatomat, akkor ezen költség elszámolható?

Nem, kizárólag a Felhívásban szereplő elszámolható költségeket lehet szerepeltetni a tervezett költségvetésben. Projektmenedzseri tevékenység jelen Felhívás keretében nem elszámolható.

A Felhívás 6. számú (Vállalkozási Szerződés) mellékletétől el lehet térni?

Nem a Felhívás mellékleteit módosítani nem lehet, azoktól eltérni nem megengedett. Amennyiben a kivitelező további feltételeket szeretne szerződésbe foglalni, úgy azt egy másik szerződés keretében teheti meg.

A beruházással érintett ingatlanon más felújítás/bővítés is történik más forrásból, ilyenkor milyen és hány energetikai tanúsítvány benyújtása szükséges?

Amennyiben a pályázat benyújtásakor emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb – jelen pályázat keretében – nem támogatható energetikai felújítás van folyamatban, illetve a pályázatbeadást követően, a pályázat megvalósítása közben azt kivitelezni tervezik, abban az esetben a záró kifizetési igényhez mindösszesen 2 darab energetikai tanúsítvány csatolása szükséges. Az előző bekezdésben említett, a jelen támogatásból elszámolható beruházás lezárását követő tanúsítványon kívül be kell nyújtani az emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb nem támogatható energetikai felújítás befejeződését követő állapotra vonatkozó tanúsítványt is. Előzőek alapján tehát 2 db tanúsítvány bemutatása kötelező (kezdeti állapotról, majd a beruházás utáni végállapotról), ha közben más forrásból emeletráépítés és épületbővítés, vagy egyéb jelen pályázaton kívüli energetikai beruházás történik, úgy ezen 2 db tanúsítványt egy harmadikkal szükséges kiegészíteni, ami a külön forrásból megvalósuló építési tevékenységek energetikai jellemzőit tartalmazza.

Ha a háztartási méretű kiserőmű elszámolása változik, akkor szükséges a pályázónak ezen elszámolási módot választania?

A pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza. A 2.1.2 pont szerinti műszaki tartalom választása esetén a készítendő energetikai tanúsítványok alapján megállapított energiamegtakarítás értékét a Kedvezményezett ellenérték fejében nem értékesítheti. Az elszámolás változása esetén szükséges az új elszámolást alkalmazni.

Ha több pályázatot szeretnék kezelni, akkor elég egy felhasználónévvel regisztrálnom?

Nem, egy EPTK felhasználónévvel 1 db pályázat adható be.

Mi alapján számítódik a napelemes rendszerhez a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási év adatai?

Az éves fogyasztás tekintetében a szolgáltató által nyújtott információ vehető figyelembe. Ez a 2021-ben kiállított (vagy a legutolsó) elszámoló számla alapján történik, vagyis nem naptári napok szerinti évet vesz figyelembe. A fogyasztásba a háztartás összes fogyasztása beletartozik, így a nappali és éjszakai áram is.

Ajánlott tartalom

Az ökoház többet jelent egy hőszivattyúnál és megújuló energiaforrásoknál

Az ökoház többet jelent egy modern berendezésekkel, például hőszivattyúval, szolárpanelekkel és energiavisszanyeréssel ellátott épületnél. Átgondolt projektet jelent, megfelelően kiválasztott építőanyagokkal és energiatakarékos megoldásokkal, amelyek hozzájárulnak a hőveszteség csökkentéséhez. Nézzük meg alaposabban, hogy miként befolyásolják mindezek a ház ökológiai jellemzőit