Milyen házra kérhető az ingyen napelemes pénz?

Ezek a leggyakrabban felmerülő kérdések a 100 százalékban vissza nem térítendő napelemes támogatásnál.

Hosszú várakozás után december 6-án végre elindul az a program, amellyel az alacsony jövedelmű háztartásokat fogják segíteni a napelemes rendszerek telepítésében és a fűtéskorszerűsítésben. A számítások a 100 százalékban vissza nem térítendő támogatással több tízezer háztartás élhet majd, a csomag pedig jelentős keresletnövekedéshez fog vezetni a napelemes piacon. A programba tetőszerkezetre telepített napelemes rendszerrel; illetve napelemes rendszer kiépítésével, nyílászárók cseréjével, tárolókapacitás létesítésével és melegvíz-előállító rendszerek elektrifikálásával lehet bekapcsolódni. Utóbbi projekt vízbázisú, házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező; valamint rendelkező ingatlanok esetében eltérő módon valósítható meg. Cikksorozatunkban a pályázati kiírás alapján ismertetjük a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Osztatlan, közös tulajdon esetében milyen dokumentumot szükséges benyújtani?

Osztatlan közös tulajdon esetén benyújtandó a tulajdonostársak között köttetett használati megosztási szerződés, illetve a megosztási vázrajz, melyből egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen a beruházással érintett épület/épületrész elhelyezkedése, illetve annak tulajdoni helyzete, kiemelten a Pályázó tulajdonjoga.

Milyen épületekre lehet pályázatot benyújtani?

A Felhívás 1.3 Pályázattal érintett épületek köre pontja kimondja, hogy mely épületek vonatkozásában nyújtható be a pályázat. Továbbá minden ingatlan vonatkozásában felétel, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

Ha több ingatlannak vagyok a tulajdonosa, akkor mindegyik ingatlan vonatkozásában benyújthatok pályázatot?

Nem, egy természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be támogatást, illetve ugyanazon ingatlan esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

Cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy benyújthatja a pályázatát?

Igen, de csak az alábbi kitételekkel, – ha a pályázat benyújtása során csatolásra kerül a Felhívás 5. számú melléklete, – gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy – a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen, vagy teljesen korlátozott.

A beruházással érintett ingatlanban lakó gyermekek nem számítanak bele a jövedelmi előírásba?

A gyermekek, mivel kiskorúak, és jövedelemmel nem rendelkeznek, így a jövedelmi képletnél nem vehetők figyelembe. Azonban a pályázatok tartalmi értékelései során a beruházással érintett ingatlanban lakó (2021.08.30-ai állapotot tekintve), 18 éven aluli gyermekek számára plusz pontérték kapható. (Közös háztartásban élő gyermek, melybe beletartozik a vér szerinti mellett a nevelt gyermek is.)

Mi történik akkor, ha az ingatant elajándékozzák 2021.08.31 és a pályázat benyújtási időpontja közötti időszakban?

Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.

Ha 2021. augusztus 31. és a pályázat beadása közötti időben történt az ingatlan öröklése, vagy adásvétele, akkor milyen szabályokat szükséges alkalmazni az ingatlan tulajdonosára vonatkozóan?

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes tulajdonosi összetételt szükséges vizsgálni. Akkor számít érvényesnek a tulajdonjog, ha a tulajdoni lap II. részében már fel van tüntetve a tulajdonos neve. A széljegyen való szereplés nem vehető figyelembe.

A beruházással érintett ingatlanban szükséges állandó lakcímmel rendelkeznie a pályázni kívánt tulajdonosnak?

Nem, a pályázónak nem szükséges állandó lakcímmel rendelkeznie a beruházással érintett ingatlanban.

A 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás melyik sorát szükséges nézni a jövedelmi előírás számításánál?

A 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás szerinti, összevont jövedelem sorát szükséges figyelembe venni a számításkor.

Gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítésére igényelhető támogatás?

Nem, viszont lakóközösségen belül természetes személy (magánszemély) tulajdonostárs támogatási igényéhez gazdasági társaság tulajdonos is adhat hozzájáruló nyilatkozatot.

Amennyiben a tulajdoni lap alapján több természetes személy is tulajdonos, úgy minden tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát szükséges beszerezni és csatolni a támogatási igényhez?

Igen, amennyiben a pályázattal korszerűsíteni tervezett épület/lakás több természetes személy (magánszemély) tulajdonában áll, abban az esetben benyújtandó a hatályos tulajdoni lapban foglaltak értelmében tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi tulajdonostárs beruházáshoz történő 3. számú melléklet szerinti hozzájárulása.

Milyen fajta tulajdoni lapot szükséges benyújtani a pályázat mellé?

A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni lap szükséges. (Szemle másolat nem megfelelő.) Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan tulajdoni lapja alapján per-és igénymentes.

Ajánlott tartalom

Pofonegyszerűen szerelhető fel egy új fejlesztésű napelem

A FutureVoltaics előre összeszerelt, visszaverőkkel ellátott függőleges tetőtéri fotovoltaikus rendszereket fejlesztett ki, amelyek akár 80%-kal nagyobb energiateljesítményt is nyújthatnak.