Mutatjuk, hogy hétfőtől melyik megyékben pályázhat az ingyenes napelemekre?

Mutatjuk, hogy hétfőtől melyik megyékben indul a 100 százalékban vissza nem térítendő napelemes pályázat.

Napelemes rendszer most, akár 50% állami támogatással! Kalkuláljon itt ingyenesen (x)

Újabb program indutl december 6-án, amellyel a lakossági napelemek telepítését támogatják – a projekt emellett a fűtéskorszerűsítést is segíti. A támogatást eredetileg idén nyáron tervezték létrehozni, a megvalósítást azonban végül télre kellett csúsztatni. A csomag főként alacsony jövedelmű háztartások számára kínál 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást, a becslések alapján a program mintegy 35 ezer otthont érint majd. A végső cél összesen nagyjából 175 megawatt beépített új napelemkapacitás kialakítása.

Mikortól pályázhatok? 

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2021.12.13. 17:00 órától 2022.01.03. 18:00 óráig

Ha turisztikai célra is használom az ingatlanomat, vagy egyéb üzleti tevékenységet folytatok benne, akkor pályázhatok?

Támogatás kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a jövedelemtermelő tevékenységgel érintett épületrész energetikailag lehatárolható a lakóingatlantól, továbbá a jelen pályázat keretében megvalósított munkálatok, illetve azok eredménye (pl.: a megtermelt elektromos áram, hőszivattyúval létrehozott hőenergia) semmilyen formában sem érinti a vállalkozáshoz köthető épületrészt. A pályázónak ezen feltételeknek történő megfelelést igazolnia szükséges.

Jelenleg nem lakott ingatlan korszerűsítésére benyújthatók pályázatot, ha utána szeretnék az ingatlanba állandó lakhatással beköltözni?

Amennyiben az ingatlan áramszolgáltatással érintett, illetve a beruházást követően lakottá válik, abban az esetben a Felhívásban előírt feltételek betartása esetén igényelhető támogatás.

Ha a beruházással érintett ingatlan adás-vétele jelenleg történik, akkor benyújthatom már a pályázatomat?

A tulajdonjog akkor számít érvényesnek, ha a Tulajdoni lap II. részében már tulajdonosként szerepel. A széljegyen való szereplés még nem érvényes.

A Felhívásban szereplő biztosíték nyújtás mit takar szállítói előleg igénylésnél?

A szállítói előleg igényléshez minden érintett kivitelezőnek előlegbekérő dokumentumot szükséges kiállítania és eljuttatnia a Pályázó részére, a szükséges biztosítékok egyidejű megküldésével. A szállítói előleg kizárólag a megfelelő biztosíték rendelkezésre állása esetén folyósítható! Előlegigénylési szándék esetén a Vállalkozási szerződésenként benyújtandó – minden érintett kivitelező esetén külön-külön kiállítva, azonban egyben becsatolva – az érintett regisztrált kivitelező valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató szerv javára szóló beszedési megbízás benyújtására irányuló felhatalmazó nyilatkozata (Felhatalmazó levél).

Amennyiben a Felhívás 2.1.2 támogatható tevékenységre pályázok, abban az esetben a régi fűtési berendezéseket használhatom továbbra is, vagy szükséges elbontanom azokat?

A pályázat célja, hogy a jelenleg meglevő, a most kialakítandó fűtési rendszernél vélhetően korszerűtlenebb rendszert modernebb, energiahatékonyabb rendszerrel váltsa ki a Pályázó. Így a most beépített rendszernek szükséges az elsődleges rendszernek lennie, amit elsődlegesként is kell használni. A Támogató álláspontja értelmében a jelenlegi fűtésrendszert nem szükséges eltávolítani, kiszerelni, kikötni, de a Felhívás elvárásait szükséges figyelembe venni a mindennapi használat során.

A támogatott műszaki beruházásokat elbontani, módosítani lehet a fenntartási időszakban?

A fenntartási és monitoring időszak lezárulása előtt a támogatott műszaki beruházások elbontása, módosítása nem lehetséges. Arra van lehetőség, hogy a támogatott műszaki beruházás érintetlenül hagyása mellett új műszaki tartalommal fejlesszék az ingatlant.

Az, hogy a beruházással érintett ingatlanom kedvezményezetti járásban helyezkedik-e el, honnan tudom meg?

A 290/2014 (XI.26.) Korm.rendelet határozza meg a Kedvezményezett járások besorolását, ahol le lehet ellenőrizni, hogy az adott ingatlan mely járásba sorolható be. A pályázati kiírás 8.3 pontja értelmében a kapható maximális pontérték 7 pont. Ez azt jelenti, hogy minden pontbeszámítás formánál CSAK egy jogosultság vehető figyelembe, a jogosultság szerinti legnagyobb pontértékkel. Példának okaként, egy település tekintetében csak egy járási besorolás vehető figyelembe, ami értelemszerűen a jogosultság szerinti legnagyobb pontértékű.

Felhelyezhetek nagyobb teljesítményű invertert a beruházással érintett ingatlanomba?

A pályázat nem zárja ki a nagyobb teljesítményű inverter lehetőségét, a Felhívásban megengedett költséghatár értékig. A keret túllépési összeget a pályázónak önköltségen szükséges megvalósítania.

Ha a megvalósítás során áremelkedés tapasztalható, akkor a felmerülő többletköltséget a pályázónak szükséges állnia?

Igen, amennyiben a beruházás elszámolható tevékenységekhez kapcsolódó költséghányada a Támogatói Okiratban rögzítetthez képest növekszik, abban az esetben a Pályázó nem jogosult magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra, a felmerült többletköltséget a Pályázónak kell viselnie.

Ha pályázatíró készíti és adja be a pályázatomat, akkor ezen költség elszámolható?

Nem, kizárólag a Felhívásban szereplő elszámolható költségeket lehet szerepeltetni a tervezett költségvetésben. Projektmenedzseri tevékenység jelen Felhívás keretében nem elszámolható.

A Felhívás 6. számú (Vállalkozási Szerződés) mellékletétől el lehet térni?

Nem a Felhívás mellékleteit módosítani nem lehet, azoktól eltérni nem megengedett. Amennyiben a kivitelező további feltételeket szeretne szerződésbe foglalni, úgy azt egy másik szerződés keretében teheti meg.

A beruházással érintett ingatlanon más felújítás/bővítés is történik más forrásból, ilyenkor milyen és hány energetikai tanúsítvány benyújtása szükséges?

Amennyiben a pályázat benyújtásakor emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb – jelen pályázat keretében – nem támogatható energetikai felújítás van folyamatban, illetve a pályázatbeadást követően, a pályázat megvalósítása közben azt kivitelezni tervezik, abban az esetben a záró kifizetési igényhez mindösszesen 2 darab energetikai tanúsítvány csatolása szükséges. Az előző bekezdésben említett, a jelen támogatásból elszámolható beruházás lezárását követő tanúsítványon kívül be kell nyújtani az emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb nem támogatható energetikai felújítás befejeződését követő állapotra vonatkozó tanúsítványt is. Előzőek alapján tehát 2 db tanúsítvány bemutatása kötelező (kezdeti állapotról, majd a beruházás utáni végállapotról), ha közben más forrásból emeletráépítés és épületbővítés, vagy egyéb jelen pályázaton kívüli energetikai beruházás történik, úgy ezen 2 db tanúsítványt egy harmadikkal szükséges kiegészíteni, ami a külön forrásból megvalósuló építési tevékenységek energetikai jellemzőit tartalmazza.

Ha a háztartási méretű kiserőmű elszámolása változik, akkor szükséges a pályázónak ezen elszámolási módot választania?

A pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza. A 2.1.2 pont szerinti műszaki tartalom választása esetén a készítendő energetikai tanúsítványok alapján megállapított energiamegtakarítás értékét a Kedvezményezett ellenérték fejében nem értékesítheti. Az elszámolás változása esetén szükséges az új elszámolást alkalmazni.

Ha több pályázatot szeretnék kezelni, akkor elég egy felhasználónévvel regisztrálnom?

Nem, egy EPTK felhasználónévvel 1 db pályázat adható be.

Mi alapján számítódik a napelemes rendszerhez a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási év adatai?

Az éves fogyasztás tekintetében a szolgáltató által nyújtott információ vehető figyelembe. Ez a 2021-ben kiállított (vagy a legutolsó) elszámoló számla alapján történik, vagyis nem naptári napok szerinti évet vesz figyelembe. A fogyasztásba a háztartás összes fogyasztása beletartozik, így a nappali és éjszakai áram is.

Ajánlott tartalom

6 milliós állami támogatást adnak napelem telepítéshez egy európai országban

Az EU-ban több ország is támogatja a napelem rendszerek telepítését, legnagyobb támogatást Luxemburg és Görögország nyújt, míg Szlovákia és Lengyelország a legalacsonyabb támogatásokkal rendelkezik.