Napenergia: Magyarország lekörözte szomszédait a járványidőszak alatt

A tavaszi járványhelyzet alatt érdekesen alakult az energiatermelés a kelet-közép-európai országok körében, melyek közül Magyarország teljesített a legjobban.

Hazánkban március, április és május hónapok mindegyikében emelkedett a villamosenergia-termelés az előző év azonos időszakához képest. Mindez elsősorban a folyamatosan növekvő hazai napelemes kapacitásnak volt köszönhető. Az energiatermelésben és -fogyasztásban végbement folyamatokról a következőkben számolunk be:

ÁTRENDEZŐDŐ ENERGIATERMELÉS ÉS – FELHASZNÁLÁS

Az elmúlt néhány hónapban a villamosenergia-termelés úgy növekedett, hogy az nem a fosszilis energiahordozókra alapozott erőművi kapacitás révén gyarapodott, hanem a napelemes rendszereknek köszönhetően. Emellett ki kell emelni, hogy a tavaszi hónapokban az energiafogyasztás lecsökkent Magyarországon, amely tendencia a környező országokra is hasonlóan igaz volt. A járványhelyzet következtében fellépő keresletcsökkenés leginkább a légszennyező lignittüzelésű erőművek termelési kapacitását vetette vissza.

A bemutatott két ellentétes folyamat úgy vált kiegyenlíthetővé, hogy a külföldi áramimportot csökkenteni tudta Magyarország. A behozott energia teljes hazai felhasználáson belüli részaránya a járványidőszakban rendkívüli mértékben csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Idén márciusban 35%-ról 26%-ra, áprilisban 28%-ról 20%-ra, májusban pedig 37%-ról 25%-ra esett vissza az importált energia mennyisége. Ezek a folyamatok viszont csak hazánkban voltak ilyen szembetűnőek. Régiós viszonylatban a villamosenergia-termelés áprilisban 15%-kal, májusban 11%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Magyarországon viszont emelkedett a termelés az előző évi adatokhoz képest. Az MEKH jelentése szerint például június első három hetében is 2-3 %-kal volt magasabb a hazai termelés, mint egy éve.

MIKÉNT TELJESÍTETTEK AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN A MEGÚJULÓK?

A régiós eredmények visszaesésének hátterében az állt, hogy a vizsgált időszakban a vízerőművi kapacitás a balkáni országokban, Ausztriában és Szlovákiában is lecsökkent a tavalyihoz képest. A vízerőművek mellett a megújulókat megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy a szélerőművek szinte változatlanul termeltek az előző évhez képest, ugyanakkor a napelemes rendszerek a kedvezően napos időjárásnak köszönhetően kiemelkedően teljesítettek. A napenergia tekintetében kiemelendő Magyarország, ahol a naperőművi termelés a legnagyobb mértékben növekedett. Az áprilistól júniusig tartó időszakban hazánkban több mint 120 MW-tal volt nagyobb a napelemek révén megtermelt energia, mint 2019 ugyanezen időszakában. Ráadásul a naperőművek össztermelése a tavaszi hónapokban, a déli órákban több alkalommal is megközelítette az 1 GW-ot, ami egyben azt is jelenti, hogy a napenergia maga alá gyűrte a szén- és gáztüzelésű kapacitásokat. 

A nyári hónapokban a napelemes rendszerek által megtermelt energiamennyiséget a Mavir eddigi adatai szerint sem lehetett felülmúlni. Ennek az a magyarázata, hogy a napelemek a leghatékonyabban 20-25 °C-on működnek, magasabb hőmérsékleten a teljesítményük visszaesik. A bemutatott folyamatok pedig előre tudják vetíteni a zöldebb jövőt, hisz látható, hogy a megújulókra alapozott energiatermelés biztosítani tudja a kellő energiaszükségleteket, sőt kedvező feltételek mellett felül is tudják múlni a kitűzött célokat. A növekvő napelemes és szélerőművi kapacitásokkal a fent bemutatott energiamixben betöltött arány is javulhat, amivel pedig Magyarország energiafüggősége is minimalizálható.

Ajánlott tartalom

Egyszerű és olcsó módon teszik hatékonyabbá a napelemeket

Van olyan ország, amely minden nyáron energiakrízissel néz szembe, ezen segíthet a napelemek megfelelő dőlésszöge.