Nem tagadható meg a szemét elszállítása

Nem volt matrica a kukán, nem vitték el a szemetet. Az ombudsman a jogbiztonságot hiányolja, mert a törvényhozók nem határozták meg, mikor korlátozható a közszolgáltatás teljesítése.

A hatályos jogszabályi előírások szerint a közszolgáltatónak minden esetben kötelező begyűjtenie az ingatlantulajdonosoktól a helyi előírások szerint kihelyezett hulladékot, a lakosok pedig kötelesek a hulladékot átadni és a díjat megfizetni. Ennek ellenére Szabó Máté több panaszbeadványból is arról értesült, hogy a közszolgáltatók a kukákra felragasztandó matrica hiányában – a helyi rendeletek szabályozása okán, vagy ezek hiányában is – nem szállítják el a hulladékot. A legutóbbi egyik konkrét esettel összefüggésben az állampolgári jogok biztosa jelentésében arra emlékeztetett, hogy az elszállításnak a helyi rendelet alapján nem feltétele a matrica felragasztása, a matrica hiányára hivatkozva a közszolgáltató nem tagadhatja meg a szemét elszállítását. Szabó Máté hangsúlyozta, hogy a közszolgáltató nem szabhat a helyi rendelet és a közszolgáltatási szerződés előírásaival szemben vagy azokon túlmutató feltételeket. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem fizeti meg a díjat – és ezért nem jut a matricához – a díj automatikusan díjhátralékká változik, melynek behajtásáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. Ha pedig egy ingatlantulajdonos nem fizeti meg a díjat, az nem ok arra, hogy a közszolgáltató felbontsa vele a szerződést. Az ingatlantulajdonos egyrészt nem választhat szolgáltatót, másrészt nem a matrica elhelyezéséből következik a szerződéses kapcsolat a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között, arra önmagában a hulladékgyűjtő edény kihelyezése, illetve átadása is utal.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésében ezért hangsúlyozta, hogy a közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben korlátozható. Jelenleg nincs olyan magasabb szintű jogszabályi előírás, amelynek alapján a közszolgáltató a matrica hiányában megtagadhatná a hulladék elszállítását. A közszolgáltatók “matricás rendszerének” célja az ombudsman szerint nem több, mint a háztartások regisztrációja, valamint a közszolgáltatóknál vezetett nyilvántartás segítése, és a díjat nem fizetők kiszűrése. A gyakorlat tehát a közszolgáltatók szempontjából érthető, másfelől azonban a jelenlegi szabályozás nem támogatja hatékonyan a díjak, illetve kintlévőségek beszedését – mutatott rá az ombudsman a közszolgáltatóktól kapott jelzések alapján. Szabó Máté felkérte a legutóbbi panaszügyben megnevezett közszolgáltató vezetőjét, hogy intézkedjen a jogszabályoknak megfelelő feladatellátásról. A vidékfejlesztési miniszternek pedig javasolta, hogy kezdeményezze annak meghatározását, milyen esetekben korlátozható a közszolgáltatás, és miként biztosítható a közszolgáltatás folyamatossága akkor, ha a díjakból származó bevétel nem fedezi a költségeket. A teljes jelentés olvasható az obh.hu oldalon.

Ajánlott tartalom

Kijöttek a legfrissebb adatok az éghajlatváltozásról: Szeged belvárosa már olyan forró, mint Rómáé

A szegedi mérések alapján az elmúlt egy év (2023. július – 2024. június) középhőmérséklete a külterületen 14,4 °C volt, ami jelentősen meghaladja az 1981-2010-es időszak átlagát (11,5 °C).