140 futballpályányi területtel növelték az Őrségi Nemzeti Park területén a szemet gyönyörködtető virágok és lepkék otthonául szolgáló rétek területét.

Növelték a gondozott rétek kiterjedését az Őrségi Nemzeti Parkban

140 futballpályányi területtel növelték az Őrségi Nemzeti Park területén a szemet gyönyörködtető virágok és lepkék otthonául szolgáló rétek területét.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál fontos mérföldkövéhez érkezett az a KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0006 számú rekonstrukciós program, amelynek tervezésében a területet jól ismerő civil természetvédők, botanikusok, vízépítő mérnökök vettek részt. A programba bevonták az igazgatóság 220 ingatlanának 383 hektárnyi rétterületét. Az érintett réteket több száz évvel ezelőtt az erdők kiirtásával, felégetésével hozták létre az őrségi emberek, rajtuk egészen az 1970-es évekig szénakaszálás és szarvasmarhák legeltetése folyt. Az őrségi állattartás visszaszorulásával a rétek gondozatlanná váltak, fák, cserjék nőttek fel rajtuk és ezzel együtt jelentősen csökkent a réteken élő növény- és állatfajok száma is. Az igazgatóság jelenleg zajló programjával ezt a folyamatot kívánja megállítani és megfordítani.
A Magyarszombatfától Cákig, Felsőszölnöktől Nemeskocsig, szétszórtan elhelyezkedő területek rekonstrukciója nem mindennapi szervezési feladat elé állította a nemzeti park munkatársait. Részletes terv készült, amely tartalmazza, hol, mikor, milyen feladatot kell végrehajtani, különös figyelemmel a rétek védendő értékeire, a növény- és állatfajok életciklusának egyedi sajátosságaira. A tervben rögzített munkát elvégző vállalkozó első feladata 2010-11. telén a fák és cserjék kivágása volt. A nagy terület, a szűkös időkeret és a speciális természetvédelmi feltételek egyidejű kezelése az elérhető legjobb technológia alkalmazását igényelte.  Nagy teljesítményű, alacsony környezetterhelésű gépekkel és több, mint 50 fő kézi erővel dolgozó munkás, köztük 30 fő őrségi lakos alkalmazásával a munka 2011. március 31-re elkészült. Eredményeként 56 hektárral növekedett a nemzeti park rétjeinek területe.

 

 

A kitermelt faanyag eltávolítása 80%-ban szintén megtörtént. Ennek kivitelezése a nagy mennyiségre való tekintettel csak kihordó gépek alkalmazásával lehetséges, amelyek a legnagyobb körültekintés ellenére is hagynak maguk után keréknyomokat. A vállalkozó természetesen elvégzi a kerékcsapák helyreállítását, melynek során a talaj speciális eszközzel kerül eredeti helyzetébe visszanyomásra annak érdekében, hogy a nyár folyamán már kaszálható felület alakuljon ki. Hasonlóképpen megtörténik a munkák során használt földutak helyreállítása is. A tervezés és a kivitelezés előkészítése során az igazgatóság fokozott figyelmet igyekezett fordítani az érintett települések lakosságának tájékoztatására, így a program nyitórendezvényére minden település vezetője meghívást kapott, jelenleg pedig írásos önkormányzati tájékoztatók kihelyezése zajlik. A program természetvédelmi eredményein túl a helyben élő emberek számára is értékeket teremtett azzal, hogy évtizedek óta ápolatlan réteket vettek újra gondozásba, melyek későbbi kezelésére a térség családi gazdálkodóinak kíván lehetőséget biztosítani a nemzeti park igazgatóság.

Ajánlott tartalom

Egy fa adhatja a műanyag alternatíváját

A taraguminak számos kimagasló tulajdonsága van, többek között csomagolásokban hasznosíthatnák.