Pontosabb előrejelzést kell adniuk a napenergia-termelőknek

A kötelező átvételi rendszerben (KÁT, METÁR) résztvevő megújuló energia termelőktől 2018. július 1-jétől pontosabb menetrendtartást vár el a szabályozás, azaz precízebben kell előre tervezniük az általuk megtermelt és a villamosenergia-rendszerbe betáplált energia mennyiségét.

A szabályozás egyik újdonsága, hogy az eddigi napi elszámolási mérési időegység helyett ezentúl az elszámolás negyedórás alapú lesz, azaz negyedórás időegységekre lebontva kell előre megbecsülni a megtermelt energiamennyiséget. Az erőművek menetrendadási kötelezettsége azt jelenti, hogy előre kell jelezniük, adott időegység alatt várhatóan mennyi energiát termelnek és táplálnak be a rendszerbe. Ha ez a becslés nem pontos, akkor a kieső energiamennyiséget kiegyenlítő energiával kell pótolni. Ehhez a szabályozásban résztvevő más erőműveket kell beindítani, ami jelentős többletköltségekkel jár a rendszer üzemeltetése szempontjából. A felmerülő költségeket a rendszerhasználati díjakon keresztül a fogyasztók fizetik meg. A szigorúbb menetrendezési szabályok bevezetése a megújuló energiát termelő erőművek hatékonyabb integrációja és a rendszerüzemeltetési költségek csökkentése miatt szükséges – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A pontosabb menetrendadás csökkenti a villamosenergia-rendszer működési egyensúlyának fenntartására fordított költségeket, emellett a szabályozás másik célja az ellátásbiztonság fenntartása.

2018. július 1-jétől a menetrendadás elmulasztása 0,5 MW alatti erőmű esetében is szankcionálható lesz, valamint a menetrendtől való eltérés miatt fizetendő szabályozási pótdíj mértéke differenciálttá válik, rossz menetrendezés esetén növekszik. A 0,5 MW alatti erőműveket bónusz juttatásával ösztönzik a pontosabb menetrendadásra. A pótdíj mértéke függ a kiegyenlítő energia árától és az adott technológia által termelt energiamennyiség előrejelezhetőségétől. A menetrendtől való eltérés esetén 2018. július 1-jétől 0,5 MW üzemméret felett az alábbi esetekben kell pótdíjat fizetni:

szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetén, az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 50%-nál nagyobb eltérése esetén;
5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 25%-nál nagyobb eltérése esetén;
5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogázból vagy hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból villamos energiát termelő erőmű esetében az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 20%-nál nagyobb eltérése esetén;
a fentiekben nem nevesített erőmű esetén az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 5%-nál nagyobb eltérése esetén.

Ajánlott tartalom

Az orosz gáztól való elszakadásra keresi a választ a napenergia ipar

A 2022-es Intersolar Europe kiállítás egyik fő témája az orosz energiafüggőség volt.