Új adatokat közöl a KvVM szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartása

Új szennyezőanyag-kibocsátási adatokat közöl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartása (PRTR) – derül ki a szaktárca közleményéből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

A KvVM közleményében ismerteti: 2010 márciusában indította el és tette hozzáférhetővé a nyilvánosság számára a magyar ipari és mezőgazdasági üzemek kibocsátási és hulladékelszállítási adatait tartalmazó PRTR (Pollutant Release and Transfer Register – Szennyezőanyag kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás) honlapját. A PRTR honlap címe: http://prtr.kvvm.hu. A weboldal segítségével a környezet állapota iránt érdeklődők ingyenesen tájékozódhatnak a legnagyobb hazai környezetterhelők környezeti kibocsátási adatairól. A KvVM célja, hogy a különböző környezeti adatok hozzáférhetők legyenek a nyilvánosság számára.

Az Európai Unió PRTR honlapja (http://prtr.ec.europa.eu/) mellett így Magyarország is eleget tesz a környezeti adatok nyilvános közzétételére, hozzáférésére vonatkozó kötelezettségének – mutat rá közleményében a szaktárca.
A KvVM E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register – Európai Szennyezőanyag kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás) jelentése a 656 magyar ipari, mezőgazdasági üzem kibocsátási, valamint hulladékelszállításra vonatkozó adatait tartalmazza, amely áttekintő képet ad mind a szakmai érdeklődők, mind a széles nyilvánosság számára a legnagyobb hazai ipari környezetterhelésekről.

A KvVM már az EPER (European Pollutant Emission Register – Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Nyilvántartás) jelentésben is úttörő szerepet játszott, mivel adatszolgáltatási kötelezettségét a 2001-es adatokra vonatkozóan – még nem EU tagként – 2004 januárjában 86 ipari és mezőgazdasági cég éves, küszöbérték feletti kibocsátásait tartalmazó jelentésével teljesítette. A második EPER jelentés a 2004-es adatokra vonatkozóan, 96 magyar üzem adataival 2006 nyarán készült el. Az adatok a tárca honlapján is megjelentek. Ez volt az első olyan alkalom, amikor Magyarország nyilvánossá tett az interneten egy olyan adatbázist, amely a környezetre jelentős hatást gyakorló üzemek kibocsátásait tartalmazta létesítményenként, szennyezőanyagonkénti és országos összesítésben – emlékeztet közleményében a minisztérium.

A zöldtárca közleményében kifejti, hogy az EPER adatbázis fokozatosan kibővült PRTR rendszerré. Magyarország E-PRTR adatszolgáltatási kötelezettségét a 2007-es kibocsátási és hulladékelszállítási adatokról első alkalommal 2009. június 30-án teljesítette az Európai Bizottság felé. Ezt követően, évente szolgáltat adatokat a bizottságnak, és közzéteszi ezeket a nyilvánosság számára, ezzel is ösztönözve a társadalom szereplőinek aktív részvételét a környezetvédelemmel kapcsolatos döntési folyamatokban, elősegítve a társadalom környezettudatosságának növelését.

Ajánlott tartalom

A fajok elterjedését előrejelző modellek megbízhatóságát értékeli a magyar kutatók új módszere

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) kutatói olyan új modellkiértékelési mérőszámokat fejlesztettek, amelyek segítségével biztosabb kép nyerhető az éghajlatváltozás természetes élővilágra kifejtett várható hatásáról. A kutatást bemutató tanulmány és a hozzá kapcsolódó szoftvercsomag a rangos Ecological Modelling folyóiratban jelent meg.