Új EU bizottsági irányelv javaslat az energiahatékonysági célok elérése érdekében

2011. június 22-én a Európai Unió Bizottsága energiahatékonysági irányelvre vonatkozó jogalkotási javaslatot terjesztett elő.

Az irányelv kiváló lehetőséget jelent az országnak. Ha megfelelően ültetjük át, és komolyan végrehajtjuk, akkor a környezetet kevésbé terhelő gazdaságot hozunk létre, ahol a háztartások és önkormányzatok rezsiköltsége alacsonyabb lesz, és a vállalkozások költséghatékonyabban tudnak működni.  Az irányelv végrehajtásához a hazai energetikai szabályrendszer teljes áttekintése szükséges és valószínűleg nem kerülhető meg egy új törvény kidolgozása sem. Ebben szükséges előírni az állam, az energiakereskedők, a fogyasztók, illetve az egyéb szereplők kötelezettségeit és feladatait.

 
A javaslat legfontosabb elemei a következők:
• Jogi kötelezettség energiamegtakarítási programok kidolgozására minden tagállamban: az energiaelosztók és a kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalkozások kötelesek lesznek évente az energiaértékesítésük volumenének 1,5%-át megtakarítani azáltal, hogy a végső energiafelhasználóknál energiahatékonysági intézkedéseket hajtanak végre.
• A közszféra példaértékű szerepvállalása: a közintézményeknek progresszív módon csökkenteniük kell a saját létesítményeikben felhasznált energia mennyiségét, évente teljes alapterületük legalább 3%-án elvégezve az előírt felújítási munkálatokat.
• Jelentős fogyasztói energiamegtakarítás: a pontosabb egyedi fogyasztásmérés révén könnyű és díjmentes hozzáférés a valós idejű és a korábbi energiafogyasztási adatokhoz, ami lehetővé teszi a fogyasztók számára energiafelhasználásuk kézben tartását. A számlázásnak a mérési adatokból egyértelműen kiolvasható, tényleges fogyasztáson kell alapulnia.
• Gazdaság: a kkv-k ösztönzése energiaaudit végzésére és a bevált gyakorlatok terjesztésére, míg a nagyobb vállalatoknak auditálniuk kell energiafogyasztásukat, hogy ennek segítségével azonosíthassák az energiafelhasználás csökkentésének lehetőségeit.
• Az energiatermelés hatékonysága: az új energiatermelő kapacitások hatékonysági szintjeinek nyomon követése, a hatékony hűtési és fűtési infrastruktúra (beleértve a hulladékhő hasznosítását is) stabil tervezésének alapjául szolgáló nemzeti hűtési és fűtési tervek összeállítása.
• Energiaátvitel és -elosztás: hatékonyságnövelés annak biztosítása révén, hogy a nemzeti energiaszabályozók döntéseik során, különösen pedig a hálózati díjak jóváhagyásakor figyelembe veszik az energiahatékonysági kritériumokat.

 
A javasolt irányelv értelmében a Bizottság 2014-ben értékeli majd az EU 2020-as, 20%-os energiahatékonysági célkitűzésének elérése irányában tett haladást, és szükség esetén további, kötelező nemzeti energiahatékonysági célokat meghatározó jogalkotási javaslatot terjeszt elő. A javaslat szerint a kereskedők lesznek kötelezettek a megtakarítások végrehajtására. Ezt úgy érhetik el, hogy vagy energia megtakarítási igazolásokat vásárolnak a fogyasztóktól vagy hasonló igazolást állítanak ki a saját tanácsadásuk révén megvalósult végfelhasználói megtakarításról. A szabályozás fontos eleme, hogy olyan igazolási rendszer jöjjön létre, amely ellenőrizhető, olcsó és könnyen összehasonlítható országos és európai szinten. Ennek érdekében a lakossági és közületi szektorban célszerű könnyen kezelhető standardokat létrehozni.

 

A vállalkozások esetében –a termelési folyamatok sokszínűsége miatt– a szabványosítás bonyolultabb, de itt is erre érdemes törekedni. Indokolt lenne egy olyan központi elszámolóház létrehozása, amely egységesíti a mérési és megtérülés számítási eljárásokat, elvégzi a minőségbiztosítást, és kiszűri a párhuzamos elszámolásokat. Év elején fel is állítottunk egy ilyen szervezetet Virtuális Erőmű Program néven, amely mögött társadalmilag elfogadott szereplők, az energetikáért felelős szaktárca, kutatóintézetek és egyetemek állnak. Ez a szervezet lehet a felelőse a kkv-k részére követendő gyakorlat összeállításának is, hiszen egyedülálló tudásbázis fog rendelkezésére állni.

 
Az irányelv végrehajtása során fontos szempont az ösztönzés de úgy, hogy az a lehető legkisebb energia-áremelést és költségvetési kiadásnövekedést okozza. A javaslat szerint a szolgáltatók a tanácsadással és az ösztönzéssel járó költségeiket beépíthetik az energia árába. Olcsóbb megoldás lenne akár a széndioxid bevételek, akár az energiaadó felhasználása. Ez utóbbit az EU számos országában differenciáltan szedik be a vállalatoktól az energiahatékonyságuk függvényében. Kár, hogy ez az energiaadóról szóló EU direktívában megfogalmazott lehetőség nem került átültetésre a magyar jogszabályba. Annak érdekében, hogy az irányelv szerinti közös célokat a legmegfelelőbben ültessük át a hazai gyakorlatba, célszerű az irányelv honosítását mihamarabb megkezdeni az érintett szereplők bevonásával.
2011. július 28.

Fürjes Balázs ügyvezető
Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft.

Ajánlott tartalom

Ingyen napkollektoros pályázat érkezhet hamarosan

Magyarország energetikai megújítási pályázatot indít, 20,000 lakóingatlan energiahatékonyságának növelésére 224 milliárd forintos keretből, ahol a támogatás vissza nem térítendő és kedvezményes hitel formájában érkezik, a cél pedig legalább 30% energiahatékonyság-javulás.