Újabb jelentős biomassza-fejlesztés Pécsett

A Dalkia Energia cégcsoporthoz tartozó PANNONPOWER Holding Zrt. tíz éven belül immár a második jelentősebb biomassza-alapú fejlesztését hajtja végre pécsi telephelyén.

A tervek szerint jövőre kezdi meg működését az a 24 milliárd forintos be-ruházásból megvalósuló 35 MW-os szalmatüzelésű erőműi blokk, amelynek köszönhe-tően Pécs lesz az ország első, csaknem teljesen zöld eredetű távhővel fűtött városa. Stratégiai tartalékká válnak Pécsett az erőmű gáztüzelésű blokkjai, miután jövő év végén megkezdi működését a PANNONPOWER új, szalmatüzelésű kazánja. Ezáltal mini-málisra csökken a pécsiek importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függése. A gázt váltó szalmát ugyanis a régión belüli termelőktől szerzi be az erőmű, amely így munkahelyeket teremt, többletjövedelmet generál és kitörési pontot kínál a helyi gazdáknak, akik a korábban melléktermékként kezelt anyagokból rendszeres jövedelemre tudnak szert tenni.

 
Magyarország legnagyobb szalmatüzelésű erőműve kizárólag a gabona mellékter-mékét képező bálázott szalmaszárat használja fel, az élelmiszeripari alapanyagot jelentő gabonaszemeket nem. A szalmatüzelésű kazán működtetéséhez évente 240 000 tonna bá-lázott lágyszárú mezőgazdasági melléktermék szükséges, ami a régióban keletkező mennyi-ségnek csak töredéke, így a blokk nem veszélyezteti más szalma-felhasználók, így az állat-tartók ellátását sem. Az ellátásbiztonság érdekében az erőmű már a szükséges mennyiség mintegy 80 %-át lefedő, hosszú távú szerződéseket kötött a régió gazdáival, akik így biztos és kiszámítható többletjövedelemhez jutnak. A szalma bálázása és szállítása részben foglalkoztatási gon-dokkal küzdő térségekben, például az Ormánságban teremt munkát és jövedelmet. A szal-matüzelésű blokk 150 embernek ad munkát a régióban. 

 
Szakértői becslések szerint az új biomassza erőmű megépítése 4,6 milliárd forint plusz jövedelmet generál nemzetgazdasági szinten, míg a központi költségvetés összesen 3 milliárd forint többlettel számolhat, a helyi adóbevételek pedig több mint 100 millió forinttal emelked-nek. Az új biomassza-blokk CO2-semleges lesz: a tüzelés során csak a növény által meg-kötött CO2-mennyiség szabadul fel, amelyet viszont a következő évi termés újra megköt. Ez a pécsi erőmű esetében évente legkevesebb 85 000 tonnányi CO2-kibocsátás megtakarítását jelenti, azaz ennyivel kevesebb kvótát kell az erőműnek (és az országnak) felhasználnia. A 24 milliárd forintos beruházást jelentő új blokk kereskedelmi üzeme legkésőbb 2012 decemberében indul. Ekkortól Pécs lesz az ország első, gyakorlatilag teljes egészében bio-massza-eredetű távhővel fűtött megyeszékhelye.

Ajánlott tartalom

A sivatagban üzemel a világ legnagyobb napelemfarmja

2 milliárd amerikai dollárból készült el a világ jelenleg legnagyobb napelemparkja.