Víztisztításra használható mikroba-gyűjteményt hoztak létre magyar és román kutatók

2013. augusztus 26-án konferenciával zárult Szegeden a 18 hónapon át zajló MARIVMICCOLL elnevezésű program. A kutatásban résztvevő magyar és román kutatók a rendezvényen emlékeztettek arra, hogy a projekt fő célja a Maros folyó vízminőségének és a folyóban található kiemelten veszélyes anyagoknak a vizsgálata volt.

Az előadók elmondták, hogy a kutatás eredményesen zárult, hiszen sikerült egy – a biológiai víztisztítás céljaira felhasználható mikroba-törzsgyűjteményt létrehozni. A kutatók a Maros folyó román-magyar szakaszán 5-5 mintavételi helyen 4 különböző időszakban (évszakban) vettek mintákat, majd meghatározták ezek kémhatását, ion- és nehézfémtartalmát, molekuláris biológiai módszerekkel azonosították és analitikai módszerekkel megvizsgálták a vízben élő mikroorganizmusokat. A projekt legfontosabb eredménye az volt, hogy a Maros vizében előforduló baktériumok és gombák vizsgálata során sikerült különböző növényvédő szereket (pl. metilparabén, acetanilid, anilin-HCl, klórprofám, diuron) lebontó mikroorganizmusokat izolálni. A jövőben ezek a baktériumok a biológiai úton történő vízminőség-javítás fontos eszközei lehetnek.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huro-cbc.eu ) keretében – összesen több mint 75 millió forinttal (252.691 euróval) támogatott MARIVMICCOLL elnevezésű projekt a Szegedi Tudományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszéke, a temesvári Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) együttműködésében, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A MARIVMICCOLL elnevezés a Maros folyóra és a mikrobák gyűjtésére utal. A tudományos eredményeken túl az együttműködés eszmei célja is teljesült: valóban sikerült gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani a határ menti térségben élő és dolgozó tudósok között. Az eredményeket bemutató publikációk listája és az együttműködéssel kapcsolatos további dokumentumok (hírlevelek, brosúrák) a projekt háromnyelvű honlapján (http://www2.sci.u-szeged.hu/microbiology/MARIVMICCOLL) is elérhetőek.

Ajánlott tartalom

Gyalogosbarát fejlesztési tervet készített három bécsi kerület

Szélesebb járdák, több zöld, nagyobb biztonság – három bécsi kerület átfogó fejlesztési tervet készített a gyaloglás ösztönzésére.