Forrás: MME

Madárbarát település mintaprojekt – pályázati kiírás 2024

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatot hirdet települések részére Madárbarát település mintaprojekt kialakítására. A mintaprojektre olyan önkormányzatok pályázhatnak amelyek lépéseket kívánnak tenni az ember és a természet összhangjának újbóli megteremtésére és amelyek közterületein, intézményeiben még nincsenek madárvédelmi eszközök kihelyezve (ódúk, odútelepek).

Hibrid napelemes rendszerek akkumulátorral, elérhető áron. Kalkuláljon itt ingyenesen! (x)

Pályázati kiírás

Pályázat témája: Madárbarát település mintaprojekt

Pályázat kiírója: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)

Pályázat támogatója: „Országos madártani, természetvédelmi szemléletformálási és oktatási program az MME 50. éves jubileumi évében” (NPTF/673/2023), Agrárminisztérium

Pályázati meghirdetésének dátuma: 2024.február. 21.

Pályázat benyújtási módja és határideje: kitöltött pályázati űrlap, 2022. március. 21

Pályázatból támogatott települések száma: 5 db

A 21. század elejére az emberi civilizáció ijesztő és már veszélyes mértékben tette tönkre a természeti környezetet. Fajok halnak ki, élőhelyek semmisülnek meg. A klímaváltozás hatásait napi szinten érezzük a saját bőrünkön. Közös érdekünk, és egyben feladatunk, hogy helyrehozzuk, amit elrontottunk! Ennek a cselekvésnek több szintje is van, de a legfontosabb döntések a lakásainkban és a helyi közösségeinkben, a településeken dőlnek el.

1. A pályázat célja

A pályázat célja az olyan magyarországi települések önkormányzatainak bevonása a mintaprojektbe, amelyek lépéseket kívánnak tenni az ember és a természet összhangjának újbóli megteremtésére.

2. A támogatás céljából rendelkezésre álló forrás mértéke

A támogatás céljára rendelkezésre álló összeg településenként 500 000 -1 000 000 Ft (település mérettől függően), amelyet madárvédelmi, természetvédelmi eszközök formájában kap a pályázatban nyertes település. Az eszközök és a tanösvény kihelyezésében az MME a helyszínen szakmai segítséget nyújt, a kihelyezéshez szükséges emberi erőforrást azonban a nyertes pályázónak szükséges biztosítania.

3. A pályázat benyújtására jogosult települések köre

3.1. A pályázatban 1-1 település kerül kiválasztásra alábbi népességszámok szerint településtípusonként:

 • 500 fő népességig
 • 501-1500 fő népességig
 • 1501-5000 fő népességig
 • 5001-100000 fő népességig
 • 100 001 fő felett (egy kisebb településrész kijelölésével) – ebbe a kategóriába Budapesti kerületek is pályázhatnak.

Amennyiben valamely településtípusra nem érkezik elegendő vagy érvényes pályázat, a rendelkezésre álló összeg átcsoportosításra kerül másik településtípusra.

3.2. Kizárólag azon pályázó kerülhet kiválasztásra, aki az alábbiakban meghatározott kritériumoknak megfelel:

 • olyan magyarországi települések önkormányzatai, amelyek közterületein, intézményeiben még nincsenek madárvédelmi eszközök kihelyezve (ódúk, odútelepek), kivételt képez ez alól a gólyakosarak, és gólyafészek magasítók. A pályázathoz mellékelni kell a polgármester nyilatkozatát.
 • a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatban kapott eszközöket elszállítja az MME telephelyéről vagy az eszközök gyártásának helyszínéről és saját hatáskörben, de az MME szakmai támogatásával az eszközöket a pályázatban megjelölt területre kihelyezi 1 hónapon belül.
 • A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat során kapott eszközöket a 2 éves pályázati periódus után 5 évig működteti és karbantartja (2024 – 2029). Ebbe bele tartozik az etetők december 1. – március 31. közötti időszakban történő működtetése, és az odúk takarítása is.
 • A pályázó vállalja, hogy a projekt eredményeiről a pályázat keretében beszámol. A beszámolót az MME felhasználhatja a pályázat népszerűsítése érdekében a kommunikációs csatornáin.

4. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ha a település rövid és hosszú távú tervei között szerepel – a jelen pályázat határain túl is – madár- és természetbarát beavatkozások lebonyolítása. (Az űrlapon lesz lehetőségük kifejteni)
  • például tervezi-e a település a fa- és bokorkivágások megfelelő időzítését, 10 pont 
  • a fecske- és denevérbarát épületfelújítások bevezetését,  10 pont
  • méhlegelők létesítését vagy a zöld felületek egyéb madár- és rovarbarát módon történő kezelését, 10 pont
  • biológiai szúnyogírtást.  10 pont
 • ha már van, vagy tervezi a település környezeti nevelési program megvalósítást. Pl. Madarász Ovi/Suli , vagy Zöld Óvoda/Iskola program, stb. 10 pont
 • ha már van rendszeres együttműködés a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságokkal és/vagy természetvédelmi szervezetekkel. Kérjük, fejtsék ki, hogy mely szervezetekkel és milyen jellegű együttműködés van!  10 pont
 • ha már van, vagy a közeljövőben tervezik elkészíteni a település természetvédelmi, és/vagy biodiverzitási stratégiáját. Kérjük, fejtsék ki röviden, hogy mit tartalmaz a stratégia, vagy mi a tervezett stratégia! 20 pont
 • ha már van a településhez tartozó helyi jelentőségű védett természeti terület vagy folyamatban lévő védetté nyilvánítási eljárás. Kérjük, írja bele a pályázatba a terület nevét.    5 pont
 • ha rendelkezik a település bármilyen természet- vagy környezetvédelmi rendelettel, kérjük röviden fejtse ki, hogy ez mit tartalmaz. 10 pont
 • ha a település tud vállalást tenni, hogy saját forrással kiegészíti a jelen pályázatot, kérjük, tűntesse fel, hogy milyen kiegészítést vállal.   5 pont

5. A pályázat benyújtása

5.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a pályázati kiírás végén található űrlap beküldésével.

5.2. Amennyiben a pályázat nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek, az MME a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

6. A pályázat elbírálása és kapcsolódó határidők

A pályázatot az MME szakmai bizottsága fogja elbírálni. A pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül az MME értesíti mind a nyertes, mind a nem nyertes pályázókat.

A nyertes pályázókkal az MME a kiértesítést követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a személyes megbeszélés és helyszínbejárás időpontjának egyeztetése érdekében. A helyszínbejárás során egyeztetett madárbarát eszközök és tanösvény átadására 2024. őszén lehet számítani, előzetes egyeztetést követően.

7. Támogatás felhasználásának ellenőrzése

7.1. Írásos beszámoló

A nyertes pályázók az eszközök kihelyezését követő 1 év elteltével írásos és fényképes beszámoló benyújtásával kötelesek jelenteni az eltelt évben történt madárvédelmi tevékenységről.

7.2. Helyszíni ellenőrzés

A pályázat keretében kapott eszközök rendeltetésszerű használatát, és a pályázat 3.2.-es pontjában szereplő kritériumok teljesülését a támogatott tevékenység időtartama alatt és a beszámoló elfogadásától számított 5 évig az MME munkatársai előzetes egyeztetés nélkül ellenőrizhetik.

A pályázattal kapcsolatos kérdés esetén a palyazat@mme.hu email címen lehet érdeklődni.

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Ajánlott tartalom

Magyar találmány a világ első szennyvíz újrahasznosításából készült tisztítószere

Egy magyar mérnökcsapat rájött, hogy nemcsak biogáz nyerhető ki a szennyvízből, hanem ecetsav is, amelyre a háztartási tisztítószerek nagy része épül, a felfedezésből késztermék lett. Erről a magyar találmányról beszélgetett Áder János korábbi államfő Taxner György vízépítő és szennyvíztisztítási szakmérnökkel a Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett legújabb adásában, amely elérhető a legnépszerűbb videómegosztó portálon is.