Sikeresen megvalósultak a 2004-2006. évi első Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Programban (KIOP) az állatihulladék-kezelési projektek - hangzott el a zárókonferenciát követő sajtótájékoztatón szerdán, Budapesten.

Sikeresek voltak az állatihulladék-kezelési projektek

Sikeresen megvalósultak a 2004-2006. évi első Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Programban (KIOP) az állatihulladék-kezelési projektek – hangzott el a zárókonferenciát követő sajtótájékoztatón szerdán, Budapesten.

A fejlesztések során 85 dögkutat rekultiváltak, 12 gyűjtő-átrakó állomást, 2 komposztáló rendszert építettek ki, 52 speciális begyűjtő járművet szereztek be, 2 esetben fejlesztették a már meglévő állatihulladék-ártalmatlanító telephelyeket. A beruházások, fejlesztések 2008. december 31-éig befejeződtek.

A pályázat célja az volt, hogy Magyarországon kiépüljön az európai uniós normák szerinti infrastruktúra az állati hulladék kezelésére. A kiírt pályázaton a 41 jelentkezőből 15 projekt nyert 2,7 milliárd forint támogatást.

Matolcsy János, a projekt értékelését végző KPMG Tanácsadó Kft. igazgatója elmondta, hogy javaslatuk szerint az állatihulladék-kezelési projektnek egy második ütemét is el kellene indítani a tapasztalatok mentén, egy hulladékkezelési stratégia alapján. Szükségesnek tartják újra pontosítani a hazai állatállomány nagyságát, illetve a keletkező állati hulladék mennyiségét az igények megállapításához. Ez alapján meg kellene határozni, hogyan lehetne országos szinten megoldani az állatihulladék-kezelés logisztikáját.

Az igazgató megítélése szerint további begyűjtőhelyekre lenne szükség Nyugat-Dunántúlon, Észak-Alföldön. Az állati hulladékot feldolgozó helyeket pedig modernizálni kellene. Javasolják továbbá, hogy a kisebb begyűjtőhelyeket ott alakítsák ki, ahol már most is van ilyen jellegű infrastruktúra. Olcsóbb megoldást jelentene az állati hulladék kezelésében, feldolgozásában, ha szelektív hulladékgyűjtést végeznének.

A KPMG Tanácsadó Kft. jogszabályi változtatásokat is javasol, például az önkormányzatok felelősségét egyértelműen kellene meghatározni az állati hulladék kezelésében. A jelenleginél lényegesen egyszerűbb, úgynevezett minimum követelményeket kellene meghatározni a gyűjtő-átrakó helyek kialakításához.

Grónay Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékes főosztályvezető-helyette elmondta, hogy az állati hulladék kezelésének támogatása a 2007-2013. évi Új Magyarország Fejlesztési Tervben folytatódhat. Bár a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2009-2010. évi akciótervében ez nem szerepel, a mostani értékelés a későbbi folytatás előkészítése lehet. A KEOP-ban az egészséges, tiszta települések prioritásában tervezni lehetne az önkormányzati felelősségi körbe tartozó állatihulladék-kezelés további támogatását – vélte az NFÜ képviselője.

Ajánlott tartalom

Visszaesés a lakásépítésben és építési engedélyezésben

2023-ban 18 647 új lakás épült, 9,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 21 501 volt, 39%-kal kevesebb, mint 2022-ben.