A héten folyamatosan nyílnak meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) újabb kétéves akciótervének pályázatai: a 2009-2010-es években 613,59 milliárd forint európai uniós forrás jut környezetvédelmi projektekre - jelentette be Oláh Lajos, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára kedden a kormányszóvivői tájékoztatón.

Több mint 600 milliárd forint környezetvédelmi pályázatokra

A héten folyamatosan nyílnak meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) újabb kétéves akciótervének pályázatai: a 2009-2010-es években 613,59 milliárd forint európai uniós forrás jut környezetvédelmi projektekre – jelentette be Oláh Lajos, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára kedden a kormányszóvivői tájékoztatón.

Az új akciótervben most hat különböző témakörben 31 pályázat nyílik meg folyamatosan a hét végéig.
A most meghirdetett pályázatok között szerepel a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése, valamint a szennyezett területek kármentesítését támogató konstrukciók. Emellett pályázni lehet szennyvízelvezetésre és -tisztításra, a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére, az ivóvízbázis védelemre – ezen belül az üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára és biztonságba helyezésére -, valamint környezetvédelmi célú informatikai fejlesztésekre is.

A KEOP “Egészséges, tiszta települések” prioritására 316,46 milliárd forint jut a következő két évben. Az e témakörben meghirdetett pályázatok célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása, a keretből szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító projektek valósulhatnak meg. Ez segítséget nyújt ahhoz is, hogy az uniós csatlakozásból Magyarországra háruló feladatok határidőre teljesüljenek. Emellett számos helyen megszűnnek majd a vízbázisokat minőségét veszélyeztető tényezők is.

A hat témakörben szerepel a “Vizeink jó kezelése” prioritás, két éves forrása 197 milliárd forint, idetartoznak az árvízvédelemmel, a vízminőség- és ivóvízbázis-védelemmel, a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjával, a szennyezett területek kármentesítésével és a vízgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos projektek.

“Természeti értékeink jó kezelésére” 10,88 milliárd forint jut, ez a prioritás a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja.

A “Megújuló energiaforrás felhasználás” prioritás keretösszege 33 milliárd forint. A pályázatok célja, hogy a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekedjen a megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hő- és villamos energia részaránya.

A “Hatékony energia-felhasználás” prioritás 24 milliárd forintos kerete az épületek, illetve a távhőszolgáltatók és -termelők energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése szolgál.

A “Fenntartható életmód és fogyasztás” elősegítésére 10,84 milliárd forintra lehet pályázni, a prioritás célja, hogy elősegítse a lakossági fogyasztók környezettudatos szemléletformálását.

Az operatív programok eredményes megvalósítására szolgáló “Projekt-előkészítésre” 8,57 milliárd forint áll rendelkezésre. A keret az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását szolgálja, illetve hozzájárul a pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósításához.

“Technikai segítségnyújtásra” 2,84 milliárd forint jut a KEOP két éves keretéből. Célja az operatív program közreműködő szervezeteinek, a programmal kapcsolatos tevékenységeinek finanszírozása, monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok készítésének, illetve az esetleges fordításoknak a költsége.

Oláh Lajos elmondta: Magyarország az első helyen áll az uniós környezetvédelmi projektekben az új tagállamok között. A kormány eddig 12 uniós környezetvédelmi nagyprojektről döntött, ezek döntő részét már kiküldte Brüsszelbe jóváhagyásra. A 12 nagyprojekt – 5 hulladékgazdálkodási, 5 szennyvízkezelési és 2 árvízi tározó építési program – összesen mintegy 155 milliárd forintnyi zöld beruházást generál.

Az elmúlt két évben a KEOP pályázati felhívásaira eddig összesen 944 pályázat érkezett, amelyből 382 részesült összesen 24 milliárd forint projekt-előkészítési támogatásban. A tavalyi év végéig több mint 154 milliárd forintot ítéltek meg a második – projekt-megvalósítási – fordulóban, ez a teljes támogatási összeg 15 százaléka, és 97 projektet jelent.

A KEOP-ra eddig benyújtott összes pályázat csaknem ezer milliárd forint összértékű környezetvédelmi beruházást jelent. Amennyiben ezek a második fordulóban is támogatást nyernek, nagymértékben javítják az ország környezeti állapotát, és új munkalehetőségeket teremtenek.

Ajánlott tartalom

Áder János az árvíz elleni védekezésről: víztározók és csatornák kellenek

A következő generációnak alkalmazkodnia kell a megváltozott életkörülményekhez a mindennapi életben, és az energia- és vízgazdálkodás szempontjából is - mondta Áder János volt államfő, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke kedden Baján.