Engedélyezési útvesztő

A megújulós beruházásokhoz szükséges meglehetősen összetett engedélyezési eljárásokat mutatja be az Energia Klub hiánypótló tanulmánya, amely a több évig húzódó eljárásoktól a hiányos anyagokkal jelentkező kérelmezőkig több fontos pontot is érint.

Az elkészült több mint száz oldalas munka harminchárom személyes interjú, számos telefonos megkeresés, valamint az engedélyezéssel kapcsolatos teljes hatályos joganyag elemzése alapján született meg. Az Energia Klub és alvállalkozói partnere, a dr. Lengyel Attila Ügyvédi Iroda több hónapos munkával mérte fel, illetve írta le az egyes megújulóenergia-berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedélyezési folyamatokat.

A tanulmány technológiánként ismerteti a beszerzendő engedélyeket, szerződéseket és hozzájárulásokat, ezek egymásra épülését, az ezeket meghatározó jogszabályokat, a folyamatok időigényét, valamint a technológiánkénti sajátosságokat.

Általánosságban elmondható, hogy nagy az elégedetlenség az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban. A beruházók a meglehetősen összetett, gyakran több évre elhúzódó, magas költségekkel járó eljárásokra és a sok esetben nem koherens jogszabályokra panaszkodnak. A hatóságok a hozzájárulásukat sokszor jelentős késéssel megadó szakhatóságokkal, valamint a rosszul felkészült, hiányos anyagokkal jelentkező kérelmezőkkel magyarázzák a folyamatok elhúzódását. Gyakran okoz problémát a beruházónak a hálózati csatlakozási szerződés megkötése, hiszen ez a szerződéskötési folyamat jelenleg nem jogszabályban, hanem az elosztói engedélyesek Elosztói Szabályzatában van szabályozva, számon kérhető határidők nélkül.

Az engedélyezési eljárás általános jellemzőinek bemutatása mellett a kutatási jelentés kitér valamennyi megújulóenergia-technológián alapuló engedélyezési eljárás sajátosságaira és speciális jogszabályi és gyakorlati anomáliáira.

Az Energia Klub és partnere jelenleg az engedélyezési helyzetfelmérésből fakadó javaslatok kidolgozásával foglalkozik, melyek segítségével az engedélyezési folyamatok letisztultabbá és hatékonyabbá tehetőek. Ez nagyban segítené a megújuló erőforrásokra alapozott energiatermelés akadálymenetesítését, ahogy arra az EU Megújuló Energia Irányelve is ösztönzi a tagállamokat.

A kutatás a Magyar Energia Hivatal megbízásából, a Hivatalban folyó „Megújuló ösztönzési rendszer” felülvizsgálati projektjének keretében íródott. A projekt keretében elkészült további tanulmányok ia MEH honlapján olvashatóak.

A „Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása – Kutatási jelentés” letölthető itt.

Ajánlott tartalom

2040-re klímasemleges lehet a távfűtés Bécsben – épülhet az első geotermikus erőmű

2026-ban kezdheti meg működését Bécs első mélységi geotermikus erőműve, amely mintegy húszezer háztartást láthat majd el klímasemleges távhővel.